Prvky Dílenského řízení

Právě se nacházíte: Popis Dílenského řízení → Prvky Dílenského řízení

Přidělené oprávnění ovlivňuje počet příkazů a funkcí

 • Pracovník bez zvláštního oprávnění disponuje v liště příkazů standardním počtem příkazů a funkcí (obr. 1):

Lišta příkazů pro uživatele bez zvláštního oprávnění

Obrázek 1: Lišta příkazů pro uživatele bez zvláštního oprávnění.

 

Lišta příkazů pro uživatele se zvláštním oprávněním

Obrázek 2: Lišta příkazů pro uživatele se zvláštním oprávněním.

Najít

V daném okně můžete vyhledávat záznamy podle výrazu zadaného v polích Produkt, Varianta, Popis produktu, Popis aktivity, Sériové číslo, Zakázka, Nadřízená zakázka a Referent.

Sloupce

Řadit záznamy můžete podle jednotlivých sloupců a to tak, že poklepete pravým tlačítkem myši na nadpis sloupce. První klik řadí vzestupně, druhý klik řadí sestupně. Řadit nejde naráz podle více sloupců, vždy jen podle jednoho.

Sloupce v jednotlivých obrazovkách lze přeskupit. Toto nastavení provádíme jako zákaznickou úpravu (není součástí licence Dílenského řízení). Týká se to oken: Moje aktivity, Převzít aktivitu, Delegace, Převzaté aktivity, Historie hlášení.

V tabulkách uvidíte tyto sloupce (body a – j):

 1. Výrobek
 2. Množství (požadované množství na výrobní zakázce)
 3. Hotové množství (již odepsané shodné množství v předešlých hlášeních)
 4. Doba vytížení (celková doba aktivity na výrobu požadovaného množství)
 5. Popis aktivity
  • viz zobrazení detailu Text aktivity (obr. 3)

Zobrazení detailu Text aktivity

Obrázek 3: Datum plnění, Množství (z položky dokladu), Text aktivity (z detailu aktivity), tabulka Zdroje (přiřazené zdroje a dovednosti), tabulka Materiál (dle kusovníku výrobku).

 

 1. Priorita
 2. Sériové číslo
 3. Zakázka (číslo výrobní zakázky)
 4. Položka zakázky
  • viz zobrazení Výrobního příkazu pro danou položku výrobní zakázky (obr. 4)

Výrobní příkaz a tabulka Aktivity

Obrázek 4: Výrobní příkaz a tabulka Aktivity.

 

Pokud ve sloupci Přiřazený materiál kliknete na „šipku”, zobrazí se přiřazený materiál k aktivitě (operaci) – Produkt, Varianta, Sklad, Popis, Množství materiálu (obr. 5).

Výrobní příkaz, tabulka Aktivity a detail přiřazeného materiálu

Obrázek 5: Výrobní příkaz, tabulka Aktivity a detail přiřazeného materiálu.

 

Materiál nicméně musíte mít přiřazený v kusovníku konkrétní operaci (Kusovník→ Číslo operace, obr. 6).

Detail dialogu Kusovník

Obrázek 6: Detail dialogu Kusovník.

 

Pokud jej nepřiřadíte, zobrazí se souhrnně v tabulce Nepřiřazený materiál (obr. 7 a 8).

Výrobní příkaz, aktivity (operace) a tabulka Nepřiřazený materiál

Obrázek 7: Výrobní příkaz, aktivity (operace) a tabulka Nepřiřazený materiál.

 

Pokud ve sloupci Přiřazený materiál kliknete na „šipku”, zobrazí se přiřazený materiál k aktivitě (operaci, obr. 8).

Výrobní příkaz včetně operací s přiřazeným materiálem a tabulkou Nepřiřazený materiál

Obrázek 8: Výrobní příkaz včetně operací s přiřazeným materiálem a tabulkou Nepřiřazený materiál.

 

 1. Nadřízená zakázka – související výrobní nebo obchodní zakázka, pro kterou výrobek nebo polotovar vyrábíte.

 

Navazující dokumenty