Pohyby a doklady v Prodejně

Pohyby a doklady

Okno Zůstatek a pohyby (obr. 1) slouží k zobrazení zůstatku pokladny a seznamu dokladů. Doklady lze zobrazit i položkově. Seznam dokladů slouží k rychlému prohlížení pohybů a k opakovanému tisku jiného než naposledy vytisknutého dokladu. V tomto okně můžete též vystavit nový doklad (přímo do Varia) nebo vrátit zboží z vybraného dokladu. Prodejna akceptuje středisko na položce dokladu vyplněné prostřednictvím šablony.

Okno Zůstatek a pohyby/Pohyby a doklady a nabídka Zobrazit

Obrázek 1: Okno Zůstatek a pohyby/Pohyby a doklady a nabídka Zobrazit: přehledy dokladů. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Zobrazení – přehledy dokladů
Zobrazit Combo Výběr z nabídky položek sloužících k zobrazení přehledů pokladen, dokladů, položek, součtů... (obr. 1).
Datum Od Dialog Datum - Do Dialog Datum Zadejte data období, za které se zobrazí zvolený přehled.
Částky přehledů jsou uvedeny za jednotlivé knihy (hotovost, Euro a bezhotovostní prodeje) a je uveden i celkový součet.
Bezhotovostní platby Přehled bezhotovostního prodeje za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Bezhotovostní prodej.
Bezhotovostní platby po položkách Přehled bezhotovostního prodeje po položkách za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Bezhotovostní prodej.
Pokladna Přehled pokladních dokladů za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna.
Pokladna EUR Přehled pokladních dokladů v měně za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna €.
Pokladna EUR po položkách Přehled pokladních dokladů po položkách v měně za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna €.
Pokladna po položkách Přehled pokladních dokladů po položkách v měně za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna.
Prodeje Přehledy prodejů za všechny knihy zároveň. V přehledu Prodeje se vrácení a výdeje peněz zobrazují záporným číslem.
Prodeje po položkách Přehledy prodejů za všechny knihy zároveň.
Součty dle referentů Přehled příjmů a výdejů za období a knihu (nastavenou v možnostech prodejny) za jednotlivé referenty.
Přehled zobrazuje zvlášť částky za prodané zboží a zvlášť za peněžní operace. Obě hodnoty jsou navíc rozepsány na částky za prodej a vrácení zboží, resp. příjem a výdej hotovosti.
Součty za knihy

Zobrazení ukazuje celkovou cenu prodejů při částečných platbách kartou a v hotovosti.

Zobrazují se sloupce:
Hotovost - všechny příjmy/výdeje peněz do pokladen.
Obrat - vše kromě úhrad v hotovosti (nejsou započteny částečné platby za hotové). Ve sloupci Obrat vidíte prodeje jak v hotovosti, tak bezhotovostní a také příjmy a výdeje hotovosti, kromě částečných úhrad v hotovosti. Díky tomu se nepřičte částečná platba v hotovosti k částce uvedené na bezhotovostním dokladu.
Bezhotovostní platby - všechny uskutečněné bezhotovostní platby. V případě kombinované platby (částečné platby za hotové) se zobrazí pouze částka, která se uskutečnila bezhotovostním prodejem.
Zůstatek - zůstatek v pokladnách.

Součty za knihy a referenty Stejné jako zobrazení Součty za knihy, navíc rozčleněné podle jednotlivých referentů.
Tržby Zobrazuje částky za prodej zboží a služeb, vrácení zboží a služeb, celkovou částku obratu za zboží, příjem hotovosti, výdej hotovosti a celkový obrat hotovosti.
Zůstatky pokladen Zobrazuje zůstatky CZK a EUR pokladny zároveň. V zobrazení jsou zahrnuty jen pokladní knihy, nejsou zahrnuty knihy bezhotovostních dokladů.

Doporučujeme zobrazení Kontingenční tabulka Přehled tržeb v agendě Pokladna nebo Vydané doklady. Uživateli, který má přístupová práva do všech knih jmenovaných agend, zobrazení výrazně zjednoduší zjišťování denních tržeb.

 

Popis tlačítek
Tlačítko Zavřít (Klávesa Esc) Zavře dialogové okno Pohyby a doklady.
Tlačítko Tisknout doklad (Klávesová zkratka Ctrl+T)

Vytiskne označený doklad.

  • Doklad vytisknete nad libovolným zobrazením, včetně zakázkových, s podmínkou, že přehled obsahuje pole „Číslo dokladu” a „Kniha”.
Tlačítko Tisknout přehled (Klávesová zkratka Ctrl+P) Vytiskne souhrnný přehled dokladů z tabulky.
Před tiskem zobrazíte nastavení rozvržení pro tisk:
  • Kliknutím na tlačítko Tisknout přehled se otevře výběr cílové tiskárny a vytiskne se přehled.
  • Kliknutím na tlačítko Tisknout přehled za současného držení klávesy SHIFT se před výše uvedeným tiskem ještě zobrazí okno rozvržení pro tisk.
  • Stiskem kláves Ctrl+P se otevře výběr cílové tiskárny a vytiskne se přehled.
  • Stiskem kláves Ctrl+Shift+P se před výše uvedeným tiskem ještě zobrazí okno rozvržení pro tisk.
Tlačítko Nový záznam (Klávesová zkratka Ctrl+N) Po výběru knihy agendy otevře nový záznam Doklad.
Tlačítko Vrátit (Klávesová zkratka Alt+V) „Vrátí” poslední pohyb zboží z vybraného dokladu, položky.
Více informací získáte v dokumentu Vrácení zboží.

 

Související dokumenty