Ostatní sazby DPH produktů

V agendě Katalog volbou Nástroje agendy(Agenda)/Ostatní sazby DPH produktů... nastavíte v dialogu Ostatní sazby DPH produktů ostatní sazby DPH vybraných produktů pro jednotlivé členské země EU (obr. 1). Hodnoty číselníku DPH ke zvolené zemi se definují v Možnostech Vario – Sazby DPH.

Sazba DPH u produktu je uvedena v katalogu a v číselníku Ostatní sazby DPH produktů. Při vložení produktu do dokladu Vario automaticky přizpůsobí sazbu platné sazbě podle data zdanitelného plnění dokladu.

Při vložení produktu do dokladu se zdanitelným plněním v tuzemsku se Vario nejprve pokusí vyhledat sazbu v číselníku Ostatní sazby, která je platná k datu podle dokladu. Pokud jí nalezne, použije jí. V opačném případě použije sazbu uvedenou v katalogu.

 • K produktům můžete zadávat sazby DPH s platností od – do
  • a to buď Podle země (obr. 1, 2)
  • nebo Podle produktů (obr. 3).

Podle země

Postupujte takto:

 • Filtrem vyberte v tabulce agendy produkty, kterých se týká změna sazby.
  • Mírná výstraha Rozumí se zařazení do skupiny sazeb dané zákonem, například přesun ze Snížené do Základní sazby. Tato funkce není určená pro změnu sazby v dané skupině (například Snížená z 15 % na Sníženou 12 %).
 • Příkazem menu Nástroje agendy otevřete číselník Ostatní sazby DPH produktů... (obr. 1).
 • Na kartě Podle země zadejte zemi, které se změna týká.

Ostatní sazby DPH produktů – Podle země

Obrázek 1: Ostatní sazby DPH produktů – Podle země.

 

 • Klepněte na tlačítko Vložit produkty a změnit sazby… (obr. 1), otevře se okno pro zadání parametrů Změnit sazby DPH produktů (obr. 2).
 • Zadejte novou sazbu DPH do pole Nová sazba DPH.
 • Zadejte datum platnosti nové sazby od data.
 • Pokud je země CZ, můžete určit, že se nová sazba zapíše také do katalogu zatržením volby Zatržítko Zapsat novou sazbu do katalogu.
 • Klepnutím na tlačítko Změnit sazby se zapíše do číselníku ostatních sazeb původní sazba s platností do zadaného data (- 1 den) a nová sazba s platností od zadaného dne. Jestliže číselník sazeb již obsahuje daný produkt s libovolnou sazbou platnou k zadanému dni platnosti, bude tato sazba ukončena k zadanému dni (- 1 den).

Změnit sazby DPH produktů – Podle země. Pokud máte produkty vybrané filtrem, varování „Bez filtru měníte DPH všech produktů” se nezobrazí.

Obrázek 2: Změnit sazby DPH produktů – Podle země. Pokud máte produkty vybrané filtrem, varování „Bez filtru měníte DPH všech produktů” se nezobrazí.

Podle produktů

 • Dialog Ostatní sazby DPH produktů otevřete z detailu dialogu Produkt v oddíle Produkt/Sazba DPH klepnutím na tlačítko Vyvolá dialog Ostatní sazby DPH produktů. Otevře se rovnou na kartě Podle produktů.

Ostatní sazby DPH produktů – Podle produktů

Obrázek 3: Ostatní sazby DPH produktů – Podle produktů.

 

 

Související dokumenty