Tiskové výstupy agendy Hodnocení

Agenda Hodnocení má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Záznam hodnocení

Tisk předpisu hodnocení a hodnocených záznamů.

Postupujte takto:

  • Před tiskem vyberete v zobrazení tabulky agendy konkrétní záznam.
  • Spusťte funkci Tisk (Náhled).

Před tiskem (náhledem) šablony se otevře okno s nabídkou:

  1. Přehled hodnocených záznamů. Vytiskne přehled všech hodnocených záznamů sdružených v šabloně Hodnocení včetně bodového přehledu a procentuální úspěšnosti.
  2. Detaily hodnocených záznamů. Vytiskne ze seznamu vybrané detaily hodnocených záznamů sdružených v šabloně Hodnocení včetně kritérií.
  3. Kritéria hodnocení. Vytiskne přehled kritérií definovaných pro záznamy sdružené v šabloně Hodnocení.

Okno s nabídkou rozsahu tisku záznamů hodnocení

 

Jestliže v zobrazení tabulky agendy vyberete záznam hodnocení jediného záznamu (vytvořený funkcí Rychle hodnotit záznam...), nabídka rozsahu tisku záznamů hodnocení se nezobrazí a vybraný záznam se rovnou vytiskne (nebo se zobrazí jeho náhled).

 

Související dokumenty