Evidence majetku z došlých faktur

Funkce „evidence majetku z došlých faktur” je dostupná nad položkou přijaté faktury nebo výdajového pokladního dokladu, která nemá vyplněné pole Produkt. Z položky došlé faktury, ve které je zapsaný nákup majetku nebo technického zhodnocení, můžete přímo provést evidenční zápis do agendy Evidence majetku nebo Majetek neodpisovaný.

Stiskem kombinace kláves CTRL+E nebo spuštěním příkazu Majetek…místní nabídky nad položkou faktury, vyvoláte dialog pro další akce (obr. 1).

Evidence majetku z došlých faktur pomocí funkce Majetek

Obrázek 1: Evidence majetku z došlých faktur pomocí funkce Majetek.

Každá z voleb čerpá dostupné údaje nejprve ze zpracovávané došlé faktury:

DUZP (= datum zařazení)
Dodavatel
Referent
Popis z položky (= název majetku nebo popis TZ)
Předkontace (použije se pro zaúčtování zařazení)
Cena bez DPH
  1. Adjudication Prostřednictvím první volby (obr. 1) se založí nová karta odepisovaného majetku a vytvoří interní doklad (ID) zařazení. Před uložením záznamu je třeba vyplnit několik dalších údajů (obr. 2), které se běžně zapisují na kartě Majetku. Povinný údaj je Konto majetku, bez něhož nelze majetek zařadit. Pokud v tomto kroku vyplníte také informace o odpisech, vypočítají se po zařazení i odpisové plány. V opačném případě je třeba tuto operaci provést samostatně v agendě Evidence majetku.

Dialog Založení karty nového majetku

Obrázek 2: Dialog Založení karty nového majetku.

 

  1. Adjudication Druhá volba (obr. 1) založí evidenční kartu neodpisovaného majetku (tj. operativní evidenci) jako druh „drobný”. V tomto případě nejsou třeba žádné doplňující údaje, vše je již obsaženo na dokladu. Pokud máte více knih, Vario se zeptá, do které knihy chcete záznam založit. Vario drobný majetek označí jako zařazený.
  2. Adjudication Třetí volba (obr. 1) založí evidenční kartu neodpisovaného majetku (tj. operativní evidenci) jako druh „komponenta”. Vario doplní na kartu majetku informace z faktury (popis, datum pořízení a zařazení, pořizovací cenu), z vaší strany je potřeba doplnit „soubor majetku” a majetek zařadit. Pokud máte více knih, Vario se zeptá, do které knihy chcete záznam založit.
  3. Adjudication Čtvrtá volba (obr. 1). Při zápisu technického zhodnocení (TZ) nejdříve vyberte ze seznamu majetek, kterého se TZ týká. Poté zvolte, zda chcete TZ zaúčtovat pomocí interního dokladu (v případě, že faktura není účtovaná přímo na majetkový účet).

Poté Vario s využitím údajů z faktury zapíše technické zhodnocení na příslušnou kartu majetku. Odpisové plány se automaticky přepočítají.

 

Související dokument