Saldokonta

V podvojném účetnictví Vario probíhá zápis účetních položek na dvě konta: Má dáti, Dal. Kontrolu stavu jednotlivých kont můžete provádět prostřednictvím tiskového formuláře Obratová a zůstatková předvaha (můžete zjistit, jaké máte zisky či ztráty).

Saldokontní účty je potřeba vyrovnávat (párovat doklady s jejich úhradami). Systém páruje doklady s jejich úhradami automaticky – přes položku párovací znak. Přímou kontrolu nad vyrovnaností saldokontních kont můžete získat v dialogu Saldokonta (obr. 1).

Obrázky se mohou lišit od skutečnosti.

Postupujte takto:

 • Dialog Saldokonta (obr. 1) otevřete z menu agendy Účetnictví výběrem příkazu Nástroje agendy(Agenda)/Saldokonta...
 • Ze seznamu pole Účet ComboBox - Nabídka vyberete účet, pro který chcete vypsat zápisy (v seznamu se zobrazují všechna konta označená v Rozvrhu jako "saldokontní"). Můžete také zadat libovolné číslo účtu.
 • Účet nyní zadáte také výběrem z Rozvrhu klepnutím na vedle seznamu pole Účet. Pokud je pole Účet prázdné, otevře se okno Účtový rozvrh. V něm vyhledáte a následně vložíte účet do dialogu Saldokonta.
 • V seznamu Účet ComboBox - Nabídka se nabízí všechny účty, na kterých se účtuje daný párovací znak. Na vrcholu seznamu jsou Saldokontí účty, pod nimi jsou řazené ostatní účty. Výběrem účtu v tabulce vyberete jen zápisy na daný účet a párovací znak. Pokud se vám zápisy zatoulaly na jiný účet (včetně účtů, které nejsou saldokontní), snadněji je dohledáte.
 • Pokud je číslo účtu vyplněno, klepnutím na otevřete okno Obraty pro daný účet.

Dialog Saldokonta a výběr saldokontního účtu

Obrázek 1: Dialog Saldokonta a výběr saldokontního účtu.

Kritéria: Účet, Kontakt, K období, Zobrazit měnu, přepínače Zobrazit a rozdíl +/-

 • Ze seznamu Kontakt ComboBox - Nabídka můžete vybrat kontakt, ke kterému se má saldo zjišťovat.
  • Vyhledávat v poli Kontakt lze i pomocí názvu anebo identifikačního čísla – stejně jako například v detailu dokladu.
  • Další možností je použít tlačítko  a kontakt vyhledat pomocí dialogu Najít.
  • Kliknutím na Spustí dialog Najít anebo dvojklikem na identifikátor zobrazíte detail vybraného kontaktu.
 • Ze seznamu K období ComboBox - Nabídka můžete upřesnit období, ke kterému se má saldo zjišťovat (vhodné pro zpětné zjišťování salda).
 • Přepínači Zobrazit Radio button - Přepínač můžete omezit zobrazení salda na:
  • Vyrovnané zápisy (včetně tolerance).
  • Nevyrovnané zápisy (včetně tolerance).
  • nebo Zobrazit vše.
 • Zobrazit měnu CheckBox - Zatržítko – možnost zobrazit částky v měně. Zaškrtnutím volby Zobrazit měnu se v okně saldokont zobrazí sloupce Má dáti (m), Dal (m), Rozdíl (m), dále sloupce dokladu (tj. Celkem (m), Uhrazeno (m) atd. a sloupec Měna (z dokladu).
 • Po stanovení kritérií se v tabulce okna Saldokonta zobrazí přehled párovacích znaků použitých u vybraného konta (obr. 2). U každého párovacího znaku je možné rozbalit přehled dokladů, případně i zápisů (podle jednotlivé úrovně) na účet a párovací znak – klepnutím na tlačítko Plus (nebo Mínus pro opětovné "sbalení" přehledu).
 • Pravým tlačítkem myši otevřete menu s volbami pro velikost okna v pravém spodním rohu. To umožňuje dočasné rychlé změny velikosti a pozice. Změníte-li velikost okna pomocí této nabídky, hodnoty rozměrů okna se neukládají. Změny velikosti (provedené tažením myši) se po uzavření dialogu ukládají.
 • Záznamy se vybírají zatržením.
 • V tabulce párovacích znaků pomocí místní nabídky (obr. 2) můžete:
  • filtrovat a kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet,
  • seřadit podle libovolného pole (sloupce) výběrem příkazu Seřadit vzestupně (resp. Seřadit sestupně). 
 • V tabulce dokladu a položek pomocí místní nabídky (obr. 2) můžete:
  • Výběrem příkazu Zobrazit doklad z deníku... (nad vybraným dokladem) zobrazíte dialog Účetní deník na kartě Doklad pro kontrolu či úpravu údajů. Záznamy deníku otevřete také poklepáním na čísle dokladu (modrém identifikátoru).
  • Výběrem příkazu Zobrazit doklad... (nad vybraným dokladem) můžete zobrazit prvotní doklad (dialog Doklad).
 • Tlačítko Dorovnat… je přístupné jen pokud jsou vybrané záznamy s rozdílem, nebo nejsou vybrané žádné záznamy a aktuální záznam má rozdíl.
 • Funkce Dorovnat: vystaví doklad, uhradí ho, zaúčtuje a aktualizuje data v tabulce Saldo účtu.
  • Doklad se neotevře, ale v zápatí formuláře Salda se zobrazí link, který umožňuje jeho otevření.

Dialog Saldokonta a přehled párovacích znaků

Obrázek 2: Dialog Saldokonta a přehled párovacích znaků. Velikost okna můžete měnit tažením za pravý dolní roh.

 

 • Poklepáním na modrém identifikátoru v poli sloupce Párovací znak (obr. 2) se otevře dialogové okno Párovací znak (obr. 3).
 • V tomto okně jsou uvedeny všechny účetní zápisy, které jsou spojeny daným párovacím znakem.
 • K dispozici jsou tlačítka, která umožní přidání nebo odebrání, sloučení nebo dorovnání spárovaných záznamů v tomto okně.
 • V okně Párovací znak jsou také uvedeny souhrnné údaje z prvotního dokladu (pokud existuje doklad, jehož číslo odpovídá párovacímu znaku). Díky tomu je možné zkontrolovat například uhrazenou částku nebo uhrazenou zálohu a případně, zda je doklad zaúčtován. Takto lze rychle ověřit důvod rozdílu na daném párovacím znaku.
 • Záznamy vybírejte zatržením.
 • Tlačítko Odebrat funguje tak, že párovací znak na vybraném řádku je změněn na (není).
 • Tlačítko Přidat... otevře okno "Vyhledat a spárovat účetní zápisy" (obr. 5), funkce přidá záznam k párovacímu znaku.
 • Tlačítko Změnit... slouží k záměně párovacího znaku za jiný (u vybraných položek). Použitím funkce záznamy zmizí a v okně zůstává původní párovací znak.
 • Oprávnění měnit salda je kontrolováno. Pokud uživatel oprávnění nemá, jsou tlačítka Odebrat, Přidat a Sloučit nepřístupná (Viz Možnosti agendy Účetnictví - oprávnění k agendě/Saldokonta).
 • Po změnách v okně Párovací znak se aktualizují položky Salda v okně Saldokonta (promítnou se provedené změny).

Dialog Párovací znak

Obrázek 3: Dialog Párovací znak.

Výpočet pro vybrané konto

V okně Saldokonta (obr. 4) se sečtou částky za párovací znak (např. fakturu) účtované na jednu stranu vybraného konta a účtované na druhou stranu vybraného konta a tyto součty se porovnají.

 • Záznamy v podformuláři (tabulce) jsou určeny pouze pro čtení.
 • Záznamy v podformuláři (tabulce) můžete vytisknout klepnutím na tlačítko Tisk (obr. 4). Pokud je s dokladem spárováno více úhrad, můžete je tímto způsobem také zobrazit.

Dialog Saldokonta a nabídka tlačítka Tisk

Obrázek 4: Dialog Saldokonta a nabídka tlačítka Tisk.

Zobrazení vybraného dokladu

Vybraný doklad (ne párovací znak, ale až další úroveň, obr. 2) můžete zobrazit:

 • Poklepáním na modrý identifikátor v poli sloupce Číslo dokladu (obr. 4) zobrazíte dialog Účetní deník, ve kterém můžete na kartě Saldo dokladu saldo vyrovnat.
 • Klepnutím na tlačítko Přidat... (obr. 4) můžete zobrazit libovolné zápisy z deníku. Okno pro hledání záznamů (obr. 5) ke spárování obsahuje i seznam pro vyplnění výrazů. Je možno zadávat databázové výrazy včetně "Is null", což umožní vyhledat například zápisy, ve kterých není zadán párovací znak.
  • V okně Vyhledat a spárovat účetní zápisy lze též zobrazit výsledky hledání seskupené za celé doklady a díky tomu není nutné vybírat jednotlivé položky, pokud je potřeba spárovat celý doklad.
 • Klepněte na tlačítko Najít teď.
 • Zatržítkem vyberete doklady k párování.
 • Tlačítko Spárovat+další přesune párování na další párovací znak v okně Saldokonta. Pokud jsou vybrané položky, jedná se o další vybranou položku.
 • Použitím Spárovat+Další se zavře okno Vyhledat a spárovat účetní zápisy pokud funkce dojde na konec vybraných položek (respektive na poslední s rozdílem).
 • V položkách okna Vyhledat a spárovat účetní zápisy se nemusí vybrat položky. Jestliže není žádná vybraná, spáruje se aktuální položka.
 • Po zavření okna Vyhledat a spárovat účetní zápisy se aktualizují položky Salda v okně Saldokonta (promítnou se provedené změny).

Dialog Vyhledat a spárovat účetní zápisy

Obrázek 5: Dialog Vyhledat a spárovat účetní zápisy.

Vyrovnání rozdílů

 • Dialogové okno Saldokonta (obr. 6) umožňuje vyrovnat rozdíly 0,01 Kč.
 • Vyberete účet a přepnete na volbu Radio button - Přepínač S rozdílem menším nebo rovným +/-.
 • V poli se zadá požadovaná částka (například 1 koruna).
 • Zobrazí se vyrovnané zápisy, které mají rozdíl 0 nebo v rozmezí +/- 1 koruna.
 • Pomocí filtru nebo řazení můžete volitelně zobrazit záznamy, kde je v rozdílu částka jiná než 0.
 • Klepnutím na tlačítko Dorovnat... můžete vystavit interní doklad, který dorovná všechny zobrazené zápisy, u kterých je rozdíl v rozmezí +/- 1 koruna a není roven 0.

Dialog Saldokonta a výběr saldokontního účtu k dorovnání

Obrázek 6: Dialog Saldokonta a výběr saldokontního účtu k dorovnání.

Oprávnění

V Možnostech Vario lze nastavit oprávnění k vyrovnání saldokont (obr. 7).

Oprávnění k vyrovnání saldokont

Obrázek 7: Možnosti Vario a nastavení oprávnění pro Saldokonta.

 

Související dokumenty