Nákladové klíče

Co jsou nákladové klíče?

Nákladový klíč je možné zvolit jako způsob členění nákladů či výnosů. Narozdíl od volby Střediska jej lze skládat z mnoha kritérií. Můžete sledovat např. Středisko, Divizi, Stroj, Výkon a to vše současně na jednu položku dokladu.

Nákladové členění, jeho způsob sledování se nastavuje pod modulem Účetnictví (obr. 1). Volíte buď Střediska nebo Nákladový klíč.

Toto nastavení doporučujeme provést ještě před začátkem práce s modulem Účetnictví.

V agendě Účetnictví je samozřejmě tiskový výstup podle strukturovaných klíčů a podle nákladových klíčů podporován. Tisknout můžete podle jednotlivých kritérií nebo podle jejich různých kombinací.

 

Nastavení účetnictví - Možnosti nákladového klíče

Obrázek 1: Možnosti modulu Účetnictví.

Jak a kde nastavíte nákladový klíč?

Nákladový klíč nastavíte v dialogu Možnosti Vario, v modulu Účetnictví tlačítko Možnosti nákladového klíče... (obr. 1), nebo opět v dialogu Možnosti Vario/Číselníky/Strukturované klíče (obr. 2).

 

Možnosti Vario, Číselníky a Strukturované klíče

Obrázek 2: Možnosti Vario, Číselníky a Strukturované klíče.

 

Otevře se dialog Možnosti strukturovaného klíče s názvem klíče Nákladový klíč (obr. 2), který může být definován jen jeden. V jeho detailu zadejte jednotlivé části strukturovaného klíče (například Středisko, Výkon, Stroj atd.). Ke každé položce zapište její požadovanou délku (max. 30) a oddělovač, který bude jednotlivé části oddělovat. Nedoporučujeme používat lomítko.

Poklepáním na modrý identifikátor (v poli sloupce Titulek) každé části nákladového klíče otevřete dialog Možnosti prvku strukturovaného klíče. Zde můžete navázat datový zdroj, tzn. např. Číselník, Seznam (zdroj definovaný pod Číselníky/Datové zdroje/Střediska). Z těchto datových zdrojů pak budete moci vybírat v rámci jednoho prvku nákladového klíče.

Kam na prvotním dokladu zapíšete již založený nákladový klíč?

Nákladový klíč vyplníte na prvotním dokladu na kartě Obecné, pomocí nabídky ComboBox - Nabídka pole Středisko (obr. 3). Nabídka vyvolá jednotlivé prvky nákladového klíče. Zapisovat hodnoty však můžete i přímo v poli Středisko za použití oddělovače.

Stejně jako Středisko je Nákladový klíč, vyplněný na kartě Obecné, platný pro celý doklad (pro všechny položky dokladu).

Hodnota nákladového klíče platná pro celý doklad

Obrázek 3: Dialog Doklad, karta Obecné, pole Středisko.

 

Pokud na kartě Položky vyberete jednotlivou položku, přepnete na záložku Detail a vyplníte pole Středisko (buď pomocí nabídky nebo zápisem přímo do pole Středisko), je Nákladový klíč platný pouze pro konkrétní položku dokladu (obr. 4).

Hodnota nákladového klíče platná pouze pro položku dokladu

Obrázek 4: Dialog Doklad, detail karty Položky, pole Středisko.

 

Související dokumenty