Příklad objednání produktů a služeb od subdodavatelů

Objednávání služeb Průvodcem vystavení objednávek (dále jen Průvodce) je v zakázkách závislé na správném nastavení stavů v položkách typu Služba:

  • objednat
  • OBJEDNÁNO
  • DODÁNO

Podrobný popis naleznete v dokumentu: Stavy položky zakázky pro funkci objednávání služeb.

Postupujte takto:

  • Pokud jste v úvodním okně Průvodce označili CheckBox - Zatržítko Objednat služby, navrhne k objednání všechny položky ze zakázek s produktem typu Služba nebo položky bez produktu, které budou ve stavu objednat. Stav Objednat na položce zakázky nastavíte pravým tlačítkem myši nad polem Stav.
  • Produkty i služby se načtou pod sebe do jednoho okna Průvodce a lze je tudíž vybrat společně na jednu objednávku.
  • Vystavíte objednávku a u položek, které byly objednány z důvodu stavu objednat, se vytvoří vazba na položku zakázky. Stav u položky zakázky se změní na OBJEDNÁNO.
  • Jestliže je subdodávka splněna, změníte stav položky služby OBJEDNÁNO na DODÁNO (jak ze zakázky, tak z objednávky, stav se změní na obou dokladech synchronizovaně) a produkty naskladníte. Stav DODÁNO lze na objednávce zadat jen dokud nebyla vytvořena faktura přijatá. V případě, že stav položky objednávky je již OK, nastavte stav DODÁNO přímo na položce zakázky.

PŘÍKLAD vystavení dokladu Zakázka s jedním produktem a dvěmi službami. Služby a produkt nakupujete u subdodavatele (subdodavatelů).

Pro produkty subdodávek typu Zboží je nutné založit novou skladovou knihu, aby subdodávky neovlivňovaly disponibilitu produktu na skutečném skladu. Novou skladovou knihu nazvěte například Subdodávka. Založte skladové karty a produktům nastavte objednací strategii Na zakázku.

 

1. Vystavte zakázku, vyplňte položky:

Produkt Popis Stav Sklad Komentář
Adam křeslo Dřevěné křeslo přírodní koncept Subdodávka Objednání a stav produktu typu Zboží se řídí podle zvolené strategie.
Natírání nábytku Natřít křeslo na růžovo     První služba je do zakázky vložena výběrem z knihy katalogu - Služby. Výhodou je, že dopředu můžete vyplnit předkontace, určit dodavatele, cenu za prodej a nákup připravíte do ceníků.
  Dovézt a nainstalovat     Druhá služba je zapsána přímo do zakázky. Na řádce položky musíte ručně vyplnit dodavatele, ceny, předkontace.

 

2. Zákázka je potvrzena, stavy položek zakázky nastavte takto:

Produkt Popis Stav Sklad
Adam křeslo Dřevěné křeslo přírodní rezervovat Subdodávka
Natírání nábytku Natřít křeslo na růžovo objednat  
  Dovézt a nainstalovat objednat  

 

3. Pomocí Průvodce vystavte objednávku. Produkt typu Zboží se v Průvodci zobrazí pouze v případě, že není k dispozici (proto jste vytvořili speciální sklad – Subdodávka). Stavy v zakázce se změní na:

Produkt Popis Stav Sklad
Adam křeslo Dřevěné křeslo přírodní rezervovat Subdodávka
Natírání nábytku Natřít křeslo na růžovo OBJEDNÁNO  
  Dovézt a nainstalovat OBJEDNÁNO  

 

 4. Jestliže máte potvrzeno, že subdodávka je splněna, dejte služby do stavu DODÁNO a produkt naskladněte. Na zakázce pak vidíte:

Proddukt Popis Stav Sklad
Adam křeslo Dřevěné křeslo přírodní REZERVOVÁNO Subdodávka
Natírání nábytku Natřít křeslo na růžovo DODÁNO  
  Dovézt a nainstalovat DODÁNO  

Stav DODÁNO je třeba nastavit ručně buď na objednávce nebo na zakázce (DODÁNO se „propíše” i na druhý doklad).

 

 Při ukončování zakázky zajistěte vyskladnění produktu. Není to úplně nutné, protože stav REZERVOVÁNO zajišťuje, že produkt není k dispozici pro další zakázky a musí se znovu objednat.

 

Související dokumenty