Instalace, nastavení a vlastnosti doplňku Čárové kódy

Klíčové vlastnosti

Doplněk Čárové kódy (Bar Code) využijete pro export dat z Varia do čtečky a import dat ze čtečky čárových kódů do Varia. Vlastní export a import zajišťují uložené exporty a importy. Export pokrývá offline provoz čtečky. Následně při importu (načítání) je možné nastavit libovolný počet operací, které mohou vystavovat různé doklady. Další funkcí doplňku je kontrola již existujících dokladů proti dávce získané načítáním do čtečky.

Instalace

Instalujte doplněk Čárové kódy.

Nastavení

Základní parametry doplňku nastavíte v dialogu Možnosti Vario. Po výběru doplňku nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu.

Spuštění

Doplněk spustíte z menu Nástroje/Doplňky/Čárové kódy (obr. 1).

Spuštění doplněku Čárové kódy

Obrázek 1: Spuštění doplňku z panelu nabídek Doplňky.

 

Funkce a vlastnosti

  • Doplněk Čárové kódy vyhledává produkt podle čárového kódu produktu a také v dalších čárových kódech. Tím je zároveň umožněno vyhledání konkrétní varianty produktu.
  • Pro vytváření převodek pomocí programovatelných čteček a doplňku Čárové kódy, nabízí doplněk možnost mapovat pole Cílový sklad.
  • Pomocí doplňku Čárové kódy lze importovat také hodnoty pole Poznámka položky.
  • Při vystavení skladových nebo účetních dokladů se párují položky s položkami existující zakázky, pokud je uvedeno číslo zakázky v importním souboru.
  • Doplněk Čárové kódy umožňuje načítání údajů množstevních skupin: Umístění, Trvanlivosti, Šarže, Sériová čísla a načítání Varianty produktu.
  • Funkce umožňující kontrolu již existujících dokladů proti dávce získané načítáním do čtečky.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty