Vystavit pokladní doklady k servisním tiketům (Servis)

V agendě Servisní tikety volbou z nabídky Nástroje agendy/Vystavit pokladní doklady k servisním tiketům… zobrazíte průvodce Výběr záznamů – Vystavení pokladních dokladů k servisním tiketům (obr. 1), který vám pomůže vytvořit pokladní doklady k servisním tiketům.

  • Podrobný popis práce s dialogem Výběr záznamů (obr. 1) naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
  • Seznam dokladů (položek) ovlivníte výběrem zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení Výběr z nabídky.
  • Klepněte na tlačítko  Vystavit pokladní doklady 
  • Funkce do vybrané knihy a roku vytvoří nové záznamy podle vybraných dokladů a vyplní jednotlivá pole dokladu.
  • Pokud vystavíte více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem všech nových dokladů.
  • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam přímo (např. proto, že je zapnutá funkce Zatržítko Sloučit na jeden doklad podle kontaktu, obr. 1).
  • Seznam souvisejících dokladů k vybranému záznamu si můžete prohlédnout např. na kartě Souvislosti, nebo prostřednictvím dialogu Související doklady.

Příklad dialogu průvodce Výběr záznamů – Vystavení pokladních dokladů k servisním tiketům

Obrázek 1: Příklad dialogu průvodce Výběr záznamů – Vystavení pokladních dokladů k servisním tiketům. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat, řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Poklepáním na identifikátor tiketu zobrazíte detail servisního tiketu. Poklepáním na identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.

 

Související dokumenty