Vytvoření nového modulu

Na počítači, na kterém budete vyvíjet, musíte mít:
Microsoft Access
Vario
Doplněk SDK

Vytvoření modulu

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Přejděte na kartu Moduly.
 • Klepněte na tlačítko Nový modul.
 • Vyplňte název modulu a stiskněte klávesu Tab.
 • Vyplní se Výchozí agenda, Složka a Aplikace. Pokud vám předvolené hodnoty vyhovují, nechte je jak jsou a klepněte na tlačítko OK.
 • Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru ˜– šablony. Vyberte šablonu Vzorovy_modul.mda nebo Vzor.mda (případně jiný vzor modulu jako například Korespondence.mda).
 • Po potvrzení se založí složka modulu a aplikace modulu. Aplikace se otevře jako hlavní databáze.
 • Můžete začít upravovat program a objekty. Používejte klávesy Alt+F11 pro otevření okna kódu, Ctrl+G pro otevření ladicího okna a Ctrl+Break pro přerušení a ladění.
 • Pokud jste použili šablonu Vzor.mda:
  • Tato šablona obsahuje jen to nejnutnější k fungování modulu.
  • Prohledejte program (celý projekt) a nahraďte slovo Vzor za náš název modulu.
  • Přejmenujte formuláře Vzor a Vzor_detail podle názvu vašeho modulu (resp. výchozí agendy).
  • V dotazu Kniha Vzor nahraďte parametr funkce AktualniKniha("Vzor") za název výchozí agendy.
  • Přejmenujte dotazy podle názvů výchozí agendy.
  • Otevřete doplněk SDK. Z karty Moduly otevřete detail vašeho modulu. Na kartě Agendy zadejte výchozí agendu modulu.
  • Z karty Agendy otevřete detail vaší agendy. Na záložce Knihy zadejte výchozí knihu agendy.
  • Vypněte a znovu zapněte Vario.
  • Nyní by měl váš nový modul fungovat.
 • Můžete otevírat moduly (včetně nového modulu) a ladit program (Vario je zavedeno).

Úpravy modulu

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Přejděte na kartu Moduly.
 • Vyberte váš modul v tabulce.
 • Klepněte na tlačítko Upravit modul.

Ladění modulu

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Klepněte na tlačítko Otevřít Vario pro ladění.
 • Spusťte váš modul.
 • Pomocí Alt+F11 otevřete okno Microsoft Visual Basic, kde můžete ladit.

Distribuce

Do složky vašeho modulu je potřeba umístit všechny soubory potřebné pro instalaci. Podle složitosti může obsahovat podsložky agend, složku tiskových formulářů a složku dat. Struktura je zřejmá ze složky SDK\Korespondence nebo instalační složky Varia.

Do složky aplikace vytvořte soubor MujModul.Maniest.xml. Manifest obsahuje zápisy do tabulek Varia v xml formátu VarioData. Záznamy do v xml formátu získáte pro každou komponentu zvlášť tak, že v doplňku SDK zvolíte příslušný záznam na příslušné kartě (Moduly, Zobrazení, Nastavení, Tisk) a klepnete na tlačítko Exportovat manifest. Záznamy můžete potom pomocí textového nebo xml editoru (např. notepad) vložit do jednoho nebo více manifestů (podle složitosti projektu).

Pokud modul má vlastní databázi, umístěte jí do podsložky Data. K databázi patří též soubor s příponou .cfg, který obsahuje instrukce pro vytvoření (a aktualizaci) databáze na SQL serveru.

Instalace

Složku modulu umístíte do složky CestaKProfilu (tj. data Varia)\Setup\Upravy\Moduly\MujModul.

Při spuštění Varia Vario nalezne nové soubory a nainstaluje je. Nejdříve založí databáze modulu (jsou-li), potom zapíše data z manifestů do všech dat v daném profilu, následně zkopíruje soubory aplikací do složky C:\Program Files\Vario12\Moduly\.

Pozor: Vario vám při tom může přepsat bez varování vaše zdrojové kódy! Instalaci proto testuje jinde než vyvíjíte a hlavně: zálohujte, zálohujte, zálohujte!

Možnost předefinování názvu a pozice agend v menu Varia

V SDK jsou k dispozici pole Modul menu a Titulek menu. Pomocí těchto polí přejmenujete agendy (titulky) a ovlivníte jejich zařazení v menu. Vnitřně (např. v Možnostech) se agendy jmenují stále stejně.