Vystavit vratku na základě jiného dokladu (Skladové doklady)

V agendě Skladové doklady můžete hromadně vystavovat vratky k existujícím dokladům. Vratky nevystavujte ručně, vazby na související doklady zajistí pouze průvodce pro vystavení dokladů, jehož funkce naleznete v menu Agenda:

Vystavit vratku k → 

Vystavení vratky ke skladové příjemce

Vratka příjemky slouží pro zrušení vystavené příjemky a vrácení produktů ze skladu.

Je možné vystavit vratku příjemky i bez vazby na konkrétní příjemku. Tato volba je vhodná při vracení většího množství položek, kde není možné dohledávat konkrétní nákupy. Pokud vracíte jednotlivý nákup, doporučujeme pro pořádek v evidenci určit vracený příjem (vazba umožní vystavit dobropis ke konkrétní faktuře za nákup).

 

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Agenda/Vystavit vratku k Příjemce...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů  Vystavení vratek ke skladovým příjemkám se seznamem vystavených příjemek za všechny roky a knihy (obr. 1).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit vratku příjemky.

Dialog Průvodce obsahující seznam dokladů - výdejek nebo příjemek

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Vystavení vratek ke skladovým příjemkám. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • Klepněte na tlačítko Vystavit vratky. Systém do vybrané knihy a roku vytvoří nový záznam Vratka a vyplní jednotlivá pole dokladu:
  • nastaví číslo dokladu podle číselné řady knihy.
  • nastaví výchozí hodnoty záznamu.
  • ostatní pole vyplní podle vybrané příjemky.
  • položky dokladu Příjemka jsou zkopírovány do Vratky a stav položky v poli Stav je koncept.
 • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam pro úpravy. Okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů.

Související dokument

Vystavení vratky ke skladové výdejce

Vratka výdejky slouží pro zrušení vystavené výdejky a vrácení produktů na sklad.

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Agenda/Vystavit vratku k Výdejce...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů Vystavení vratek ke skladovým výdejkám se seznamem vystavených výdejek za všechny roky a knihy (obr. 2).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit vratku výdejky.

Dialog Výběr záznamů - Vystavení vratek ke skladovým výdejkám 

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Vystavení vratek ke skladovým výdejkám. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • Klepněte na tlačítko Vystavit vratky. Systém do vybrané knihy a roku vytvoří nový záznam Vratka a vyplní jednotlivá pole dokladu:
  • nastaví číslo dokladu podle číselné řady knihy.
  • nastaví výchozí hodnoty záznamu.
  • ostatní pole vyplní podle vybrané výdejky.
  • položky dokladu Výdejka jsou zkopírovány do Vratky a stav položky v poli Stav je koncept.
 • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam pro úpravy. Okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů.

Související dokument

Vystavení vratky ke skladové převodce

Funkce pro přesun produktů mezi sklady nevystaví vratku, nýbrž obrácenou převodku k vybrané převodce.

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Agenda/Vystavit vratku k Převodce...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů Vystavení vratky ke skladové převodce se seznamem vystavených převodek za všechny roky a knihy (obr. 3).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit vratku převodky.

Dialog Výběr záznamů - Vystavení vratek ke skladové převodce 

Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Vystavení vratek ke skladové převodce. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • Klepněte na tlačítko Vystavit vratku. Systém do vybrané knihy a roku vytvoří nový záznam Převodka s obrácenými sklady (a pokud to sklad vyžaduje, také s obráceným umístěním).
 • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam pro úpravy. Okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů.
 • Při vystavení vratky k převodce se zaznamená souvislost na vracenou převodku na kartu Souvislosti pro typ souvislosti Ostatní.

Vystavení vratky k vydanému dobropisu

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Agenda/Vystavit vratku k Vydanému dobropisu...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů Vystavení vratky k dobropisu se seznamem vystavených dobropisů za všechny roky a knihy (obr. 4).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit vratku.

Dialog Výběr záznamů - Vystavení vratky k vydanému dobropisu 

Obrázek 4: Dialog Výběr záznamů – Vystavení vratky k vydanému dobropisu. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • Klepněte na tlačítko Vystavit vratky.
 • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam pro úpravy. Okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů.

Související dokument

Vystavení vratky k přijatému dobropisu

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Agenda/Vystavit vratku k Přijatému dobropisu...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů Vystavení vratky k dobropisu se seznamem vystavených dobropisů za všechny roky a knihy (obr. 5).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit vratku.

Dialog Výběr záznamů - Vystavení vratky k přijatému dobropisu 

Obrázek 5: Dialog Výběr záznamů – Vystavení vratky k přijatému dobropisu. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • Klepněte na tlačítko Vystavit vratky.
 • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam pro úpravy. Okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů.

Navazující dokument

 

Související dokumenty