Na zakázku (typ strategie)

S objednáním produktů, které mají definovaný typ strategie Na zakázku (obr. 1), vám pomůže průvodce, kterého spustíte z agendy Objednávky, z panelu nabídek Nástroje agendy(Agenda)/Průvodce vystavením objednávek... Produkty s nastaveným typem strategie podle Na zakázku nemusí mít založenou skladovou kartu.

  • Průvodce odečte od požadovaného množství v zakázkách množství produktu skladem a v objednávkách. Do výpočtu nezahrnuje množství vyplněné v polích Maximální a Bodu obj. na skladové, potažmo na katalogové kartě.

Dialog Produkt, karta Obecné a nastavení typu strategie Na zakázku

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné a nastavení typu strategie Na zakázku.

 

Na zakázku ComboBox - Nabídka
Objedná právě jednu položku k jedné položce na zakázce. To znamená, že pokud bude ve dvou zakázkách jeden druh produktu, průvodce jej vloží do tabulky doporučených produktů a služeb k objednání na dva řádky (nesečte množství produktů ze zakázek do jednoho řádku - obr. 5 v Průvodci objednáním). Ve výsledné objednávce nebude jeden řádek s celkovým objednaným množstvím, ale řádky dva.
Pokud existuje skladová karta, na které je požadavek na minimální množství a zároveň jsou i požadavky na zakázky, v průvodci objednáním se vytvoří samostatný řádek na požadavky z minimálního množství. Jestliže by existovala nějaká položka objednávky ve stavu Objednáno a Potvrzeno, tento požadavek se nejdříve odečte od minimálního množství.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty