Zobrazení agendy Kusovníky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Kusovníky

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Kusovníky (výchozí) Zobrazuje seznam všech záznamů Kusovník a jejich vstupujících komponent (vstupujících produktů).
 
 
Kusovníky ke schválení Zobrazuje seznam všech neschválených záznamů Kusovník a jejich vstupujících komponent (vstupujících produktů).
Kusovníky s katalogem Ukazuje popis, katalogové číslo a čárový kód pro výrobky i pro komponenty.
Výrobky Zobrazuje seznam všech produktů typu Výrobek, Polotovar nebo Sada.

 

Související dokumenty