AVIS – změny v integračních službách od 1. ledna 2020

Vydání 20201215

Beze změn.

Vydání 20201118

Beze změn.

Vydání 20201026

Beze změn.

Vydání 20200929

Nová třída/služba Altus.COM.V12.BasicServices.Eshop

Vario integrační služby obsahují širokou škálu funkcí pro vytváření dokladů a další manipulaci s nimi. Integrátoři ale často narážejí na to, že jsou tyto metody příliš komplikované na použití. Častým problémem je potřeba do dokladů a jejich položek vložit některé okrajové hodnoty a vypočítat velké množství částek. Správný výpočet částek na položkách, včetně výpočtu celkové částky a zaokrouhlení dokladu bylo hlavními příčinami chyb při integraci.

Hlavní motivací nové služby Eshop, která mnohem více usnadňuje zakládání dokladů do Varia, je zjednodušení založení nové zakázky z e-shopu. Nejpodstatnější usnadnění přinášejí zjednodušené entity představující doklad a jeho položky. Entity obsahují pouze nejnutnější vlastnosti a nevyžadují žádné komplikované výpočty součtu dokladu. I přes tato zjednodušení je stále možné do dokladu zapsat všechny hlavní údaje, včetně propojení kontaktu do hlavičky a produktů do položek. Nová služba zatím nepodporuje žádné dodatečné úpravy dokladu.

Projekt BasicServices obsahuje novou třídu Eshop, která má novou metodu:

public Guid VlozitNovouObjednavku(ObjednavkaEshopContract doklad)

Objekt ObjednavkaEshopContract představuje doklad a obsahuje strukturovanou informaci o kontaktu na dokladu a kolekci položek.

 • Zjednodušený doklad neobsahuje žádné úhrady ani kontrolní součet.
 • Součet a zaokrouhlení dokladu se provádí automaticky podle pravidel Varia.
 • Položky dokladu obsahují cenu za jednotku, se kterou pracujeme jako s jednotkovou cenou po slevě. Cenu za jednotku lze zadat s nebo bez DPH, tuto skutečnost nastavujeme příznakem na položce.
 • Metodu lze použít k založení dokladu do libovolné knihy. Kniha je jediná povinná vlastnost, která musí být povinně zadaná.
 • Volitelně lze specifikovat název typu záznamu nebo datum dokladu.
 • Pokud vznikne při zakládání dokladu chyba, zruší se transakce a doklad se vůbec nezaloží.
 • Kontakt na doklad dohledáváme podle polí RowGUID, IČO, DIČ, Telefon, Email.
 • Produkt na položky dohledáváme v katalogu podle pole Produkt nebo RowGUID.
 • Doklad podporuje zadání částek ve výchozí i cizí měně. Kurz dokladu se dotahuje podle kurzovního lístku.
 • Položky dokladu se automaticky přepnou do stavu dle nastavení výchozího stavu v možnostech knihy.

Vydání 20200831

Beze změn.

Vydání 20200728

Beze změn.

Vydání 20200629

Beze změn.

Vydání 20200525

Beze změn.

Vydání 20200421

Beze změn.

Vydání 20200330

Do služby Altus.COM.V12.BasicServices.Kategorie jsme přidali metody umožňující číst pouze změny ve stromu Kategorií a v přiřazení produktů do kategorií:

 • NacistZmeneneKategorieProduktuTimestampHexString
 • NacistZmeneneKategorieProduktuTimestampBytes
 • NacistZmeneneKategorieTimestampHexString
 • NacistZmeneneKategorieTimestampBytes

V této souvislosti jsme rozšířili KategorieProduktuContract o vlastnost timestamp.

 

Do služby Altus.COM.V12.BasicServices.Produkty a Altus.COM.V12.BasicServices.Produkty20 jsme přidali metody umožňující číst pouze změny externích odkazů:

 • NacistZmeneneExterniOdkazyProduktuTimestampBytes
 • NacistZmeneneExterniOdkazyProduktuTimestampHexString

Ve službě Altus.COM.V12.BasicServices.Produkty20 jsme upravili metody

 • NacistZmeneneTechnickeParametryTimestampBytes
 • NacistZmeneneTechnickeParametryTimestampHexString
 • NacistVsechnyCaroveKodyTimestampBytes
 • NacistVsechnyCaroveKodyTimestampHexString
 • NacistZmeneneSouvisejiciProduktyTimestampBytes
 • NacistZmeneneSouvisejiciProduktyTimestampHexString

tak, aby podporovaly způsob čtení změn, který doporučujeme od vydání 20190829. V této souvislosti jsme rozšířili CarovyKodContract o vlastnost timestamp.

Třídy DokladContract a DokladPolozkaContract jsme rovněž rozšířili o vlastnost timestamp. Timestamp není určený pro zápis. Služba Altus.COM.V12.BasicServices.Doklady20 ho vyplňuje pouze při čtení dat z databáze.

Jako vždy jsou všechny tyto změny zpětně kompatibilní, tedy při nasazení nové verze budou fungovat klienti služby i v neupravené původní podobě.

Vydání 20200224

Beze změn.

Vydání 20200128

Beze změn.