Obecné informace o modulu Korespondence

Modul Korespondence využijete pro registraci došlé a odeslané pošty. Modul naleznete na instalačním médiu jako volitelnou součást Varia. Modul Korespondence přidaný do základní instalace Varia je automaticky aktualizovaný při aktualizaci Varia.

Modulu Korespondence byl dosud dodáván v rámci SDK (software development kit) s otevřeným zdrojovým kódem. To zůstalo zachováno, v SDK je modul stále otevřený, ale pokud je nainstalovaný, nahradí se při aktualizaci verzí bez zdrojových kódů. Vývojáři si proto musí zkopírovat kopii se zdrojovými kódy z SDK.

 

Navazující dokumenty