Aktualizovat výrobní ceník

Důležitou funkcí v agendě modulu Výroba je funkce Aktualizovat výrobní ceník. Tato funkce vypočítá všechny ceny výrobků a polotovarů včetně cen materiálů dle kalkulačního vzorce implementovaného v systému Vario. Povinnost použít tuto funkci má uživatel po každé změně technické dokumentace, tedy v okamžiku, kdy přidáte komponentu do výrobku nebo polotovaru, odstraníte komponentu, změníte její množství nebo přidáte, upravíte nebo zrušíte operaci v operačním sledu výrobků nebo polotovarů.

 

Aktualizace výrobního ceníku

Obrázek 1: Funkce menu Agenda – Aktualizovat výrobní ceník.

 

Po spuštění funkce propočítá všechny ceny a dotáže se, zda má být výrobní ceník zobrazen. Jestliže zvolíte Ano, otevře se výrobní ceník na kartě Obecné. Přepněte se na kartu Ceník.

 

 Dialog Ceník, karta Ceník

Obrázek 2: Dialog Ceník, karta Ceník.

 

Podíváte-li se do detailu definovaného ceníku a do cen, které jsou v ceníku uloženy, všimněte si, že ceník obsahuje pouze výrobky a polotovary a pouze materiály, které vstupují do těchto výrobků a polotovarů. Tzn., že tento ceník neobsahuje žádné jiné zboží, které se ve výrobě neuplatní.

 

Postup výpočtu. Nejdříve se spočítají ceny komponent a to tak, že se ceny hledají nejprve v ceníku materiálů. Pokud v něm nejsou uloženy, použije se nejvyšší cena ze všech nákupních ceníků a pokud nejsou ceny ani v nákupních cenících, použije se nákupní cena z katalogu.

 

Výpočet ceny operací. Jednotlivé časy (kusové a dávkové) se vynásobí příslušnými sazbami z ceníku zdrojů, připočítají se ceny kooperací a všechny ceny seřizování se přepočítají na ekonomickou dávku. Tzn., že ceny uložené ve výrobním ceníku se týkají ceny jednoho výrobku, kdyby byl vyráběn v množství, které je dané ekonomickou dávkou.

 

Ceny uložené ve výrobním ceníku se následně používají jako výchozí pro oceňování produktů vkládaných do výrobních nebo demontážních zakázek.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty