Propojení tabulek do modulu z různých datových zdrojů

Pro připojení vlastních tabulek do modulu je nutno vyplnit tabulku Definice_propojeni_tabulek, která je umístěna v databázi Firmy. Zároveň je možno tabulku se stejným názvem vytvořit přímo v daném modulu a údaje vyplnit do ní.


Popis polí tabulky:
 

Modul - varchar(255) Název souboru modulu. Např. Evidence_smluv.mda
Databaze - varchar(128) Jméno databáze.
- Pro číslovanou databázi prefix názvu následovaný znaky ####. Např. DEvi####.
- Pro nečíslovanou databázi pouze název databáze. Např. SpolecnaDatabaze. 
Tabulka - varchar(128) Název propojené tabulky. Např. Tabulka_propojena_v_modulu.
Tabulka_puvodni - varchar(128) Název tabulky ve zdroji dat. Např. Tabulka_umistena_ve_zdroji.
DatovaSlozka - varchar(255) Vyplní se, pokud je MDB databáze umístěna v jiném adresáři než je profil dat Varia.
SQLServer - varchar(128) Vyplní se, pokud je databáze umístěna na jiném SQL serveru než je databáze Firmy.
Typ_zdroje - tinyint 0 - v závislosti na uložení dat účetní jednotky.
1 - vždy na fileserveru (mdb databáze).
2 - vždy na SQL serveru.
Index_SQL - varchar(255) Seznam polí lokálního indexu uzavřený v kulatých závorkách. Používá se v případě, že nepropojujeme z SQL serveru tabulku ale pohled, který není indexovaný. Např. (Pole_primarniho_klice, Pole_ciziho_klice).
Nepripojovat - bit Pokud není žádoucí, aby se tabulka připojovala, je nutno zadat TRUE.


 

Struktura tabulky v syntaxi T-SQL je následující:

CREATE TABLE [dbo].[Definice_propojeni_tabulek](
  [Modul] [varchar](255) NOT NULL,
  [Databaze] [varchar](128) NOT NULL,
  [Tabulka] [varchar](128) NOT NULL,
  [Tabulka_puvodni] [varchar](128) NOT NULL,
  [DatovaSlozka] [varchar](255) NULL,
  [SQLServer] [varchar](128) NULL,
  [Typ_zdroje] [tinyint] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Definice_propojeni_tabulek_Typ_zdroje] DEFAULT (0),
  [Index_SQL] [varchar](255) NULL,
  [Nepripojovat] [bit] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Definice_propojeni_tabulek_Nepripojovat] DEFAULT (0),
  [rowguid] [uniqueidentifier] rowguidcol NOT NULL constraint [DF_Definice_propojeni_tabulek_rowguid] default newid(),
  CONSTRAINT [PK_Definice_propojeni_tabulek] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
    [Modul],
    [Databaze],
    [Tabulka]
  )
)
CREATE UNIQUE INDEX [IXU_rowguid] ON Definice_propojeni_tabulek([rowguid])

Související dokument