Human Resources – zaměstnanci

Lidské zdroje jsou specifickou činností v rámci organizace, která se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům „nástroje”, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce.

Lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky, kdy neustálý konkurenční tlak organizace a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svých zaměstnanců, neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnance je velice složité a v mnohých firmách se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou. (Zdroj Wikipedia)


 

Například agendu Hodnocení využijete k hodnocení libovolných záznamů agend programu Vario. Slouží pro vytváření dotazníků hodnocení, sběr hodnot a uchování výsledků hodnocení.

  • Agenda je určena zejména pro hodnocení zaměstnanců v rámci modulu Personální management, ale pomocí agendy můžete rovněž hodnotit kontakty v Adresáři, například za účelem hodnocení dodavatelů v rámci systému řízení kvality, nebo ji využít pro hodnocení zakázek a nabídek při výběrových řízeních.

 

Související dokumenty