O aplikaci Vario

Informační okno O aplikaci Vario (obr. 1) otevřete například:

nebo

Okno zobrazuje důležité údaje o instalaci, aktivaci a registraci software Vario a informace o prostředí uživatelova PC, jako například o verzi MS Accessu včetně instalovaného Service Packu (tlačítko O aplikaci MS Access), dále složku aplikace, složku sdílených binárních komponent a odkaz na obsah licenční smlouvy. Tlačítko Aktivní uživatelé otevře seznam zobrazující počítače a uživatele přihlášené do Varia (resp. k datům Varia v aktuálním datovém profilu).

Informační okno O aplikaci Vario zobrazuje souhrnné údaje o systému Vario

Obrázek 1: Informační okno O aplikaci Vario zobrazuje souhrnné údaje o systému Vario.

 

Sériové číslo můžete kopírovat pomocí funkce „Sériové číslo do schránky”, což oceníte například na webové stránce pro přihlášení uživatele Vario Externí odkaz za předpokladu, že nemáte zřízen účet k uživatelské části webu.

 

Související dokumenty