Výkaz Intrastat (popis dialogu)

Způsob evidence Intrastatu

 V možnostech agendy Katalog si vyberte, který způsob evidence dat pro Intrastat budete používat.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Údaje pro Intrastat se evidují ke hlavičce dokladu

Intrastat je statistický výkaz pro sledování přijatého a odeslaného zboží v rámci členských států Evropské unie. Intrastat zpracovávají pouze plátci DPH, kteří dosáhli prahu pro povinnost tento výkaz zpracovávat. Podrobněji dokumentace ČSÚ Externí odkaz nebo Celní správy ČR Externí odkaz.

Příprava polí v katalogové kartě

Na daňovém dokladu vyplníte položky obvyklým způsobem. Pokud máte povinnost vykazovat údaje pro systém Intrastat, měli byste vyplňovat v katalogu některé nezbytné údaje do polí karty Obecné dialogu Produkt:

POLE INSTRUKCE
Celní sazebník
 • Vyberte kód zboží podle celního sazebníku.
 • U položek, které mají v celním sazebníku uveden místo označení jednotek znak  (pomlčku) nebo znaky ZZZ, se množství neuvádí. Pokud vyplníte v celním sazebníku do sloupce Jednotky znak – nebo znaky ZZZ, bude se vyplňovat množství 0.
Množství jednotek clo Vyplňte, pokud se liší jednotky dle celního sazebníku od jednotek v katalogu.
Hmotnost (kg) Hmotnost výchozí jednotky produktu pro určení způsobu dopravy či možností uskladnění.
Země původu Pole ve skupině Nákup/Výrobce/Dodavatel) vyplňte pouze u položek (produktů) vstupujících na přijaté doklady. Nevyplňujte k vydaným dokladům.
 

Doklad musí mít místo plnění EU (viz též Karta Obecné – Doklad).

Hmotnost varianty
 • Pokud si v Katalogu variant zadáte hmotnosti jednotlivých variant, tiskový formulář „Výkaz pro Intrastat” tyto hmotnosti použije při sestavování dat pro výkaz.
 • Pokud u variant nemáte definované individuální hmotnosti, převezme se hmotnost z karty Obecné záznamu „Produkt”.
 • Údaj o hmotnosti vstupuje jak do tiskového výstupu, tak do exportu dat.

Sestavení výkazu Intrastat

Nad daňovým dokladem (obr. 1) se evidují pouze údaje společné pro celý doklad, jako je Transakce, Dodací podmínky, Druh dopravy a Zvláštní pohyb. Ostatní údaje, potřebné pro výkaz, se načtou automaticky z katalogové karty nebo ze samotného dokladu.

Oprava položek dokladu

Pokud jste již doklad pomocí dialogu označili CheckBox - Zatržítko Doklad je evidován v intrastatu (obr. 1) a potřebujete ho opravit, je nutné nejprve zrušit označení, provést opravu a opětovně doklad označit.

Dialog Intrastat otevřete z místní nabídky nebo klávesovou zkratkou Ctrl+I nad položkami dokladu

Obrázek 1: Dialog Intrastat otevřete z místní nabídky nebo klávesovou zkratkou Ctrl+I nad položkami dokladu.

Změna místa plnění z EU na jinou hodnotu

Do výkazu pro Intrastat lze zapsat pouze účetní doklady s místem plnění EU. Při změně místa plnění z EU na jinou hodnotu proběhne na účetních dokladech kontrola evidence Intrastatu. Kontrola se provádí nezávisle na způsobu evidence dat, ať evidujete data položkově nebo ke hlavičce dokladu (tzn. zde popsaným způsobem). Pokud kontrola zjistí, že je doklad zaevidovaný do výkazu pro Intrastat, zobrazí se vám dotaz, zda si přejete tento doklad z Intrastatu smazat.

 • Pokud tento dotaz potvrdíte, odstraní se z evidence pro Intrastat vše, co souvisí s tímto dokladem.
 • Pokud tento dotaz zamítnete, veškerá evidence Intrastatu ve Variu zůstane zachována a můžete se např. v případě nechtěné změny místa plnění vrátit k místu plnění EU a evidenci si znovu zkontrolovat.

Výkaz pro INTRASTAT

 • Tisk je dostupný v modulu Účetnictví. Tiskový formulář se jmenuje VÝKAZ PRO INTRASTAT. Dialogové okno pro zadání kritérií (obr. 2) umožňuje výběr období (kalendářní měsíc – doklady se vyberou podle „Data zdanitelného plnění”) a dále volby Odeslání/Přijetí. Společnosti, které nemají modul Účetnictví, mohou instalovat tiskový formulář Výkaz pro Intrastat nad modulem Vydané doklady (viz níže).
 • Před tiskem výkazu pro Intrastat je možné zobrazit přehled dokladů, které vstupují do výkazu. Na dialogovém okně pro zadání parametrů tisku je pro tento případ vlevo dole umístěno textové tlačítko Zobrazit doklady (obr. 2).

Po klepnutí na tlačítko  OK :

 • Příkazem k tisku výkazu vytisknete výkaz nebo zobrazíte jeho náhled před tiskem.
 • Volitelně máte k dispozici dvě exportní volby InstatOnline a InstatDesk (obr. 2). Oba exporty generují soubor s příponou CSV (namísto původního STA/STB), v případě InstatOnline je soubor komprimován do ZIP archivu. Přehled aplikací naleznete na webu Celní správy ČR Externí odkaz.

Dialog tiskového formuláře Výkaz pro INTRASTAT

Obrázek 2: Dialog tiskového formuláře Výkaz pro INTRASTAT.

Instalace tiskového formuláře Výkaz pro Intrastat „nad” modulem Vydané doklady

Pro zpřístupnění tiskového formuláře „Výkaz pro Intrastat” v modulu Vydané doklady je třeba mít nainstalovaný doplněk SDK. Postupujte takto:

 • Nainstalujte si doplněk SDK:
  • Zavřete program Vario
  • Zkopírujte instalační složku doplňku z
  • …CD\SDK\Upravy\Doplnky\SDK
  • do složky datového profilu
  • C:\Program Files\Vario\Data\Setup\Upravy\Doplnky\SDK
  • Spusťte Vario, doplněk se nainstaluje
 • Doplněk spustíte příkazem menu Nástroje/Doplňky/SDK.

V doplňku SDK vyberete na kartě Tisk řádek s tiskovým formulářem Výkaz pro Intrastat a zkopírujete jej do nového řádku na konci tabulky (označte celý řádek voličem záznamů, Ctrl+C, označte celý nový řádek, Ctrl+V).

 • V poli sloupce Agenda změníte agendu z Účetnictví na Vydané doklady.
 • Poklepejte na modrý identifikátor názvu vytvářeného tiskového formuláře.
 • Otevře se okno Možnosti tiskového formuláře (obr. 3).
 • V detailu tiskového formuláře je třeba doplnit cestu ke složce tak, aby směřovala do složky tiskových formulářů v Účetnictví:

<SlozkaVaria>\Moduly\ucetnictvi\Tiskove_formulare

Dialog Možnosti tiskového formuláře (Výkaz pro Intrastat) v doplňku SDK

Obrázek 3: Dialog Možnosti tiskového formuláře (Výkaz pro Intrastat) v doplňku SDK.

 

 • Definované hodnoty v dialogu Možnosti tiskového formuláře (obr. 3) uložíte a okno uzavřete klepnutím na tlačítko OK.
 • Dialog SDK (Software Development Kit) uzavřete a změny uložíte klepnutím na tlačítko Zavřít.
 • V agendě Vydané doklady otevřete dialog Tisk (Soubor(Záznamy)/Tisk... nebo Náhled...). Tiskový formulář Výkaz pro Intrastat byl přidán do seznamu tiskových formulářů.

Nedoporučujeme řešit zprovoznění tiskového formuláře zkopírováním souboru mezi složkami tiskových formulářů pro jednotlivé moduly. V takovém případě nebude tiskový formulář „Výkaz pro Intrastat” ve složce pro Vydané doklady automaticky aktualizován.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Navazující dokumenty

 Informace o možnostech podání naleznete na www stránkách Celní správy ČR Externí odkaz.

 

Související dokumenty