Kontroly polí Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v položce dokladu

Připomeňme si ve zkratce, že… podformulář dokladu Položky slouží k zápisu jednotlivých položek dokladu (např. zboží, služby, položky výpisu, příkazu a dalších). Pro množstevní rozlišení produktů položka „používá” varianty produktu. Produkty jsou součástí skladového systému, který umožňuje vedení libovolného počtu skladů. Převod produktů mezi sklady se uskutečňuje např. prostřednictvím dokladu Převodka. Také agenda Výroba operuje s doklady – spravuje výrobní a demontážní zakázky. Zde všude figuruje položka dokladu, jejíž hodnoty jsou obsaženy v jednotlivých typech polí řazených do sloupců, například: Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad.

Jestliže se rozhodnete měnit hodnoty polí Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v dokladu, počítejte s těmito pravidly a omezeními:

 
 • Produkt, Variantu, Sklad a Cílový sklad lze měnit jen na určitých typech dokladů. Nelze je měnit na dokladech zaúčtovaných či jinak uzamčených.
 • Pokud není vyplněno pole Produkt, lze měnit Sklad bez omezení.
 • Pokud má položka vazby na položky jiných dokladů, proběhne dodatečné zkoumání, zda tyto položky jiných dokladů mají vazby na ještě nějaké jiné položky dokladů. Pokud ano, není změna skladu povolena.
 • Produkt typu Služba (platí i pro variantu Služby) lze změnit na jinou hodnotu jen na položce bez stavu nebo se stavem STORNOVÁNO.
 • Produkt skladový a jeho variantu nelze měnit na položkách, u nichž proběhlo úplné nebo částečné plnění, jsou úplně nebo částečně zarezervovány, mají vazby na jiné doklady nebo mají vyplněny množstevní skupiny.
Kontrola znaků * # ? ! " ' ve variantě v položkách dokladů zobrazí upozornění, že daná varianta obsahuje nepodporované znaky. Přestože jste u některých variant nežádoucí znak v minulosti zadali a produkty naskladnili, můžete je i nadále vyskladňovat a pracovat s nimi.

Sklad nelze měnit na položkách výrobních a demontážních zakázek, pokud

 • na straně výrobku bylo provedeno úplné nebo částečné plnění,
 • na straně výrobku existuje úplná nebo částečná rezervace (u demontáže),
 • na straně výrobku existují vazby na jiné doklady.

Sklad nelze měnit na položkách ostatních dokladů, pokud

 • bylo provedeno úplné nebo částečné plnění,
 • položka je úplně nebo částečně zarezervována (u demontáže),
 • existují vazby na jiné doklady.

Cílový sklad nelze měnit na položce převodky, pokud

 • bylo provedeno plnění,
 • položka je zarezervována.

 

Související dokumenty