Import Shoptet (automat)

Obsah:

Import Shoptet (automat) je EXE soubor, jehož spuštění iniciuje stažení registrovaných kontaktů a nových zakázek z e-shopu Shoptet do Varia pomocí naplánované úlohy tak, aby se importy prováděly automaticky v předem definovaných intervalech (viz Postup). Po automatickém spuštění EXE souboru se otevře informační okno (obr. 1), ve kterém se v procentech zobrazuje průběh importu zakázek z e-shopu Shoptet do Varia.

Zobrazení průběhu importu zakázek z e-shopu Shoptet

Obrázek 1: Zobrazení průběhu importu zakázek z e-shopu Shoptet.

Instalace a nastavení

 • Licencování. Při prvním spuštění EXE souboru dojde k automatickému objednání demo licence Import Shoptet, pokud tato licence ještě nebyla přidělena. V případě neplatné licence přestane import fungovat.
 • Licenci „Import Shoptet” pro stahování kontaktů a zakázek z e-shopu do Varia společně využívají „automat” a doplněk Import Shoptet.
 • Viz také odstavec Licenční politika.
 • Obrázky v dokumentu jsou pouze ilustrační.

Postup

Konfigurace EXE souboru

 • EXE soubor má svůj config soubor ve formátu XML a cestu k němu přebírá jako parametr příkazové řádky.
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250'?>
<Shoptet>
  <VarioSlozkaDat>C:\Program Files\Vario\Data\</VarioSlozkaDat>
  <VarioFirma>Testovací data</VarioFirma>
  <VarioLogin>sa</VarioLogin>
  <VarioHeslo>123</VarioHeslo>
  <SQLLogin>sa</SQLLogin>
  <SQLHeslo>123</SQLHeslo>
  <VerzeVaria>14</VerzeVaria>
  <Email>login@domena.cz</Email>
  <EmailLogin>login</EmailLogin>
  <EmailHeslo>password</EmailHeslo>
  <EmailSMTPServer>Mail-DHCP</EmailSMTPServer>
  <EmailPort>25</EmailPort>
  <EmailAutentikace>1</EmailAutentikace>
  <EmailPouzivatSSL>0</EmailPouzivatSSL>
  <ChybovaHlaseniPosilatNaEmaily>chyby@domena.cz</ChybovaHlaseniPosilatNaEmaily>
 <URLShoptet>https://365630.myshoptet.com/export/orders.xml?patternId=4&amp;hash=1e17239529b36d5c7f8312ab4b54a0d35edd5a3b33b28fc12fc99432dd246c32</URLShoptet>
  <URLShoptetKontakty>https://365630.myshoptet.com/export/customers.xml?hash=4d3a2f1e106ccc331669dc23f92cadcb5a7b4e71865ae7837828463ef2b6c879</URLShoptetKontakty>
  <PocetDniKeStazeni>10</PocetDniKeStazeni>
  <KnihaZakazek>Zakázky Shoptet</KnihaZakazek>
  <KnihaKontaktu>Adresář Shoptet</KnihaKontaktu>
  <KnihaDenikuUdalosti>Deník</KnihaDenikuUdalosti>
  <VyhledavatProduktyPodlePole>Produkt</VyhledavatProduktyPodlePole>
</Shoptet>

 

 • Prvních 7 hodnot configu nastavuje přístupy do Varia, volbu datového profilu a účetní jednotky.
 • Pokud při importu nastane chyba, je možné nastavit mailové upozornění na tuto chybu. Pro správnou funkci je potřeba v config souboru nastavit parametry e-mailu "<email*****" a SMTP serveru, přes který se má e-mail odeslat, stejně jako cílový e-mail, na který má přijít zpráva. Pokud některý z parametrů není nastavený, k odesílání chybových mailů nedochází.
 • Závěr konfiguračního souboru obsahuje:
  • URLShoptet = přístupová adresa na Shoptet, kterou lze zjistit v administraci e-shopu.
  • PocetDniKeStazeni = interval ve dnech, za který se mají stahovat všechny zakázky, obvyklá hodnota při denní synchronizaci bude 1 – 2 dny (pozor na nečinnost Varia, viz Časy ukončení Varia).
  • KnihaZakazek = kniha agendy Zakázky, do které se zakládají zakázky z e-shopu.
  • KnihaKontaktu = kniha agendy Adresář, do které se zakládají nové kontakty.
  • KnihaDenikuUdalosti = kniha agendy Deník událostí, do které se zapisůje informace o proběhlém importu.

Pokud se mají v hodnotách konfiguračního souboru vyskytovat speciální znaky, je nutné dodržet specifikaci formátu XML a nahradit je XML entitami podle níže uvedené tabulky:

Tabulka entit

Logování

Průběh posledního importu se také ukládá do souboru ImportShoptetLog.txt, který se vytváří na úrovni EXE souboru.

Start 01.07.2020 10:44:17

Příkazový řádek:     /Config "C:\Program Files\Import Shoptet\Config0001.xml"
Konfigurační soubor: C:\Program Files\Import Shoptet\Config0001.xml
Nastavení bylo úspěšně načteno

Probíhá import 01.07.2020 10:44:18

Zakázka DEMO000001, 19-02-2020 již existuje, nelze jí importovat.
Zakázka DEMO000002, 19-05-2020 již existuje, nelze jí importovat.
Zakázka DEMO000003, 11-06-2020 již existuje, nelze jí importovat.
Zakázka DEMO000004, 17-06-2020 již existuje, nelze jí importovat.
Zakázka DEMO000005, 17-06-2020 již existuje, nelze jí importovat.
Importuje se zakázka 2020000001, 19-06-2020, A - Storex
Importuje se zakázka 2020000002, 26-06-2020, Bago
Importuje se zakázka 2020000003, 26-06-2020, Mobilia
Importuje se zakázka 2020000004, 29-06-2020, Tascom

Import byl dokončen 01.07.2020 10:44:24

Konec 01.07.2020 10:44:24

 

Spuštění pomocí BAT nebo naplánované úlohy

"C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\ImportShoptet.exe" /Config "C:\Program Files\Import Shoptet\Config0001.xml" 

 

Zakládání kontaktů

Kontakty se zakládají do knihy, která je přednastavená v config souboru. Existence kontaktů ve Variu se kontroluje přes IČO, DIČ, telefon a e-mail. Pokud se ani podle jedné z těchto hodnot nepodaří kontakt dohledat, Vario nabídne založení nového kontaktu. Jako ID použije jméno nebo název společnosti, pokud již takový kontakt existuje, pak mu přidělí nejbližší unikátní pořadové číslo, např. místo „A-Storex” -> „A-Storex 1”.

Zakládání zakázek

Zakázky se zakládají do knihy, která je přednastavená v config souboru. Číslo dokladu Vario převezme z e-shopu Shoptet.

knize určené pro import doporučujeme vypnout generování číselné řady (obr. 2).

Doklady, které již ve Variu existují, Vario znovu neimportuje. Podle položek s dopravou a způsobem platby nastaví údaje na hlavičce dokladu. Stavem úhrady zakázek se neřídí a nevytváří žádné zálohové faktury ani úhradové doklady. Pro identifikaci produktů a jejich vložení do položky dokladu Vario používá RowGUID produktu, nikoliv pole Produkt. Údaje z katalogu jsou na e-shop Shoptet posílány pomocí automatu XmlFeedBuilder, což je samostatné řešení.

Nastavení číselné řady pro knihu zakázek Shoptetu v dialogu Možnosti Vario

Obrázek 2: Nastavení číselné řady pro knihu zakázek Shoptetu v dialogu Možnosti Vario.

 

Navazující dokument

Související dokumenty