Možnosti dialogu Katalog a sklad

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Dialog Katalog a sklad zobrazíte nad položkou dokladu výběrem příkazu z místní nabídky Katalog a sklad… (kombinace kláves Ctrl+K).

 • Dialog respektuje nastavení oprávnění k jednotlivým knihám agendy „Katalog”. V seznamech položek dokladů se nabízejí produkty jen z těch knih, ke kterým má aktuální uživatel oprávnění.
 • Pomocí tlačítka Možnosti… nejprve nastavte podmínky pro hledání a výběr produktů. Nastavení Pro aktuální knihu agendy se ukládá nebo naopak platí pro Všechny knihy, které nemají vlastní nastavení (viz popis funkcí pod obrázkem 1).

Dialog Katalog a Sklad nastavení Možností

Obrázek 1: Možnosti dialogu Katalog a sklad.

 

Sklad
CheckBox Zvolit automaticky podle nastavení knihy (1) Hledá se sklad nastavený v souvisejících knihách ke knize, ze které se funkce Katalog a sklad spouští. Jestliže není nalezen, (2) hledá se, zda v knize je nastavena pobočka. Pokud je nastavená, (3) hledá se sklad, který má vyplněnou stejnou pobočku. Jestliže žádnou nenajde, vloží poslední nalezený sklad.
(4) V případě, že kniha nemá vyplněnou pobočku a existuje nějaký sklad, který také nemá vyplněnou pobočku, použije se první sklad, který nemá vyplněnou pobočku a nemá nastaveno Nepoužívat. (5) Pokud by neexistoval sklad, který nemá vyplněnou pobočku, použije se poslední sklad s vyplněnou pobočkou.
CheckBox Zobrazovat stav na těchto skladech Klepnutím na Dialog nebo klávesou F4 (kurzor v poli) zobrazíte seznam skladů. Výběr potvrďte Enterem. Pokud je zobrazen stav na více skladech, je při vložení produktu do dokladu vložen také sklad (z tabulky zobrazující množství skladem). Klávesou Escape seznam skladů uzavřete.
TIP: Jestliže vyberete tuto možnost a nenastavíte žádný sklad, řídí se podmínky pro hledání a výběr produktů dle funkce Zvolit automaticky podle nastavení knihy.
Zatržítko Omezit produkty, které nejsou skladem Pokud je zaškrtnuto, zobrazí se jen ty produkty, jež skladem jsou (resp. mají skladovou kartu). V opačném případě můžete vybrat i produkty, které nejsou skladem, např. do zakázky (na základě požadavků ze zakázek se produkty teprve objednají). 
Hledat
Zadaný text hledat v polích Klepnutím na Dialog nebo klávesou F4 (kurzor v poli) zobrazíte seznam polí. Voličem záznamů Volič záznamů označíte jednu nebo více položek. Výběr potvrdíte Enterem.
 • Doporučujeme hledat text v polích:
    Produkt
    Produkt;Popis
    Produkt;Katalogove_cislo
  podle toho, zda hledáte produkty podle názvu (Popis) nebo kódu (Produkt a Katalogové číslo).
 • Lze určit prohledávání také v poli Objednaci_cislo. Jedná se o údaj Alternativní katalogové číslo, které se nachází v nákupním ceníku. Tato možnost je určena pro hledání produktů na dokladech typu Objednávka, Příjemka a Přijatá faktura. Volba slouží pro vyhledání produktu podle čísla, které je uvedeno na dokladu od dodavatele.
 • Používat toto hledání na prodejních dokladech (Zakázka, Výdejka, Faktura) nemá smysl, protože pokud je určený ceník, hledá se údaj v ceníku zadaném na dokladu. Při prodeji se určují prodejní ceníky.
 • Zadání vyhledávání v tomto poli může výrazně zpomalit vyhledávání produktů v případě, že ceníky obsahují velké množství produktů.

Při zadání EAN kódu

 
CheckBox Vyhledat v polích čárového kódu a vložit 1 ks produktu 0) Zadaný EAN kód systém hledá v polích čárového kódu katalogových karet a je-li totožný kód nalezen, vloží 1 ks do Seznamu produktů k vložení.
1) Nalezne-li Produkt s totožným EAN kódem na více skladech, zobrazí je a vloží 1 ks do Seznamu produktů k vložení.
2) Nalezne-li Produkty s totožným EAN kódem a totožnou variantou, vloží 1 ks primárního produktu do Seznamu produktů k vložení.
3) Pokud je kód podle jiného standardu, Produkt vyhledá a vloží 1 ks do Seznamu produktů k vložení.
CheckBox Vyhledat v polích čárového kódu produkt a nevkládat Načtený EAN kód systém hledá v polích čárového kódu katalogových karet a je-li totožný kód nalezen, Produkt zobrazí a nevloží jej do Seznamu produktů k vložení.
CheckBox Nepoužívat pole čárových kódů Tato volba vypne přednostní vyhledání a vložení produktu na základě polí čárových kódů, pokud je kód zadaný do pole vyhledávání ve formátu čárového kódu EAN nebo UPC. Následkem toho se použije jen vyhledávání podle textu v údajích jako produkt a katalogové číslo.
Zvuk načtení a Zvuk nenalezení ComboBox - Nabídka (Test) Obdobně jako v modulu Prodejna lze nastavit zvuk při nalezení nebo nenalezení produktu zadaného čtečkou čárových kódů v okně Katalog a sklad.
Funkci je vhodné použít v případě, že nechcete sledovat výsledek na obrazovce.
V tabulce výsledků hledání zobrazit nejvýše (1000) záznamů V tabulce výsledků hledání zobrazit nejvýše [1000] záznamů. Pokud dialogové okno hlásí: "Nejsou zobrazeny všechny nalezené produkty. Upřesněte hledaný výraz", je třeba zvýšit počet zobrazených řádků položek. Doporučujeme zobrazovat méně než 5000 záznamů.

Nastavení platí pro

 
CheckBox Všechny knihy, které nemají vlastní nastavení Nastavení je uloženo po klepnutí na tlačítko OK a platí pro všechny knihy, které nemají vlastní nastavení.
CheckBox Pro aktuální knihu Nastavení je uloženo po klepnutí na tlačítko OK a platí pouze pro aktuálně otevřenou knihu agendy, která je zde jmenovaná.

Čárové kódy

 • → Doplněk Čárové kódy vyhledává produkt podle čárového kódu produktu a také v dalších čárových kódech. Tím je zároveň umožněno vyhledání konkrétní varianty produktu.
 • → Při vyhledání produktu čárovým kódem (zadání čtečkou) se vloží 1 měrná jednotka.
 • → Dialogové okno Katalog a sklad vyhledává podle zadaného kódu. Pokud se jedná o EAN-8 nebo EAN-13, produkt je vyhledán přednostně podle čárového kódu. Pokud je zadán čárový kód podle jiného standardu, vyhledávací algoritmus hledá „textově”. Jestliže nejsou „textově” nalezeny žádné produkty, následuje pokus o vyhledání kódu v polích čárových kódů. Podmínkou je: zadaný kód musí být delší než 5 znaků a není vypnuto hledání podle čárových kódů EAN.
 • → Dialogové okno Katalog a sklad hledá i ve sloupci Čárový kód vlastní.
 • → Při načítání produktů čtečkou čárových kódů, v okně Katalog a sklad, se vyhledávají produkty také podle sériového čísla. Číslo musí být na skladu a musí být načteno čtečkou čárových kódů.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty