Obecné informace o modulu Banka

Modul Banka slouží k evidenci bankovních výpisů a sledování stavu bankovních účtů. Banka navazuje na knihy přijatých a vydaných dokladů. Tato vazba umožňuje vystavování platebních příkazů podle přijatých faktur (případně vydaných dobropisů). Při zápisu bankovního výpisu vyhledává v knihách dokladů související faktury a v jejich knihách zaznamenává uskutečněné platby.

Modul Banka nabízí plnohodnotnou podporu práce s cizími měnami a zahraničními platbami. Ve všech částech Varia, kde se pracuje s bankovními čísly účtů, se používá jednotný formát, což značně usnadňuje vyhledávání a párování dokladů. Jsou rozlišovány 3 druhy bankovních účtů:

  • Tuzemské
  • IBAN
  • Ostatní

Součástí modulu je funkce pro výměnu dat mezi klientem a bankou – homebanking. Sestává z jednotného průvodce, do něhož je možné přidávat "zásuvné moduly", tzv. pluginy pro formáty jednotlivých bank.

Modul obsahuje agendy Banka a Příkazy. Výchozí zobrazení modulu je tabulka agendy Banka.

 

Související dokumenty