Tiskové výstupy agendy Půjčovna

Agenda Půjčovna má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Protokol zápůjčky

Základní tiskový formulář smluvní strany vytisknou a signují tehdy, když se zapůjčitel zaváže přenechat jinému zastupitelnou věc, aby ji užil podle pravidel zapůjčitele, a druhá strana se zaváže po stanoveném čase vrátit věc stejného druhu. Za zapůjčení lze sjednat cenu.

  • Další tiskové formuláře naprogramujeme dle požadavků zákazníka.

Příklad formuláře Protokol zápůjčky

Obrázek 1: Příklad formuláře Protokol zápůjčky.

Tisk tabulky agendy – sestava

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt z nabídky Náhled na panelu nástrojů. Tuto sestavu je nejprve nutno naformátovat. Tzn. nastavit rozvržení polí, titulky a další vlastnosti sestavy. Pro formátování slouží dialog Návrh sestavy. Tento dialog se otevře automaticky při tisku aktuálního objektu (tabulky agendy) pokud nebude nalezen návrh sestavy pro dané zobrazení a jeho rozvržení, nebo přes menu Zobrazení.

Jak s touto funkcí pracovat popisujeme v článku Rozvržení pro tisk.

 

Související dokumenty