Vrácení zboží v Prodejně

Prodejna nabízí dvě možnosti jak vrátit zboží:

 • Vario přiřazuje poslední nevrácený pohyb. Tedy pokud na Prodejně zadáte mínusový pohyb, Vario použije poslední Příjmový pokladní doklad s tímto zbožím, na nějž NEBYLA vytvořena vratka a z ní použije cenu na sklad.
1. Vrácení zboží zadáním záporného množství na prodejním dokladu
Jednoduchá možnost (automatická) Vložíte produkt stejně jako při prodeji, tzn. standardním způsobem zadáte vracený produkt do prodejního dokladu. Zadáte záporné množství (např. -1 nebo mínus jiné množství). Při úhradě se vystaví vratka a zboží je vráceno na sklad (pokud používáte volbu CheckBox - Zatržítko Vyskladňovat). Cena na vratce se dohledá automaticky podle posledních prodejů daného zboží (pokud je uveden zákazník, hledá se v prodejích daného zákazníka).
Vrácení zboží lze kombinovat s prodejem (nebo výměnou). Bude vystaven doklad na rozdílovou částku.

 

 • Druhou možností je vybrat konkrétní prodej v seznamu dokladů a vrácení realizovat tlačítkem Vrátit.
2. Vrácení zboží pomocí funkce „Vrátit” v okně Pohyby a doklady (A)
Složitější možnost (výběrem konkrétní vracené položky)

A. Otevřete okno s přehledem pohybů (F3):

zobrazíte si doklady (po položkách) a zadáte datum v intervalu prodeje (podle účtenky). V prodejích vyhledáte doklad, ze kterého se bude vracet produkt a klepnete na Vrátit (Alt + V). Pokud máte zobrazení po položkách, vloží se konkrétní produkt, pokud máte zobrazení přehledů po dokladech, vloží se všechny produkty z dokladu.
Při vystavení vratky se vratka naváže na konkrétní výdejku, která patří k vybranému vracenému pohybu.

B. Při vrácení dokladu pomocí funkce „Vrátit” v okně prodeje platí tato pravidla:

 • Pokud v prodejně v poli Kontakt/IČO není kontakt vyplněn, kontakt se automaticky vloží z vráceného dokladu.
 • Pokud v poli Kontakt/IČO je kontakt totožný, vše je v pořádku.
 • Pokud je v poli Kontakt/IČO kontakt jiný, uživatel je dotázán, jestli chce do nového dokladu vložit kontakt z adresáře nebo z původního dokladu.

 

 • Vratka v obou popsaných případech (1, 2A) vrací zboží včetně množstevních skupin a variant (pokud jsou určeny).
 • Jestliže je nalezeno více možných dokladů, ke kterým by se mohla vytvořit vratka, nabídne se seznam těchto dokladů a uživatel si může vybrat (platí pro oba případy 1, 2A).
 • Při vrácení zboží se přenese středisko z výdejky na vratku jen v případě, že je vybrán konkrétní doklad, ze kterého se vrací zboží. Pokud obsluha neurčí prodej, ze kterého se vrací zboží, středisko na vratku se v tomto případě vyplní z pokladního dokladu.
 • Při vracení sady se na vratku výdejky vkládají komponenty sady.

Příklady – postupy

Vrácení produktu se sériovým číslem

Postup pro vrácení pohybu produktu se zadaným sériovým číslem:

 • V okně prodeje klepněte na tlačítko Pohyby (F3).
 • V okně Pohyby a doklady vyberete doklad (nebo položku) k vrácení.
 • Klepnete na tlačítko Vrátit (Alt+V).
 • Položky jsou zkopírovány z dokladu do okna prodeje a množství je záporné.
 • Souběžně se zkopírují také sériová čísla, jestliže produkt používá množstevní skupinu sériová čísla (skladem/při prodeji/při výdeji).

Zadávání sériového čísla k záporné (vracené) položce

 • V okně prodeje vložíte produkt, který používá sériová čísla skladem.
 • Zobrazí se dialog Sériová čísla.
 • Klepnete na tlačítko Storno.
 • Položce prodeje zadejte množství -1
 • Opět se zobrazí dialog Sériová čísla.
  • Poznámka: Seznam čísel je prázdný - vracená čísla nejsou skladem.
 • Zapíšete sériové číslo (více sériových čísel (SN) vložíte do seznamu tak, že každé SN potvrdíte klávesou Enter).
 • Dialog potvrdíte tlačítkem OK.
 • V položce se aktualizuje množství na -X, kde X je počet sériových čísel.
 • Po vystavení dokladu naleznete sériová čísla jak na vracené položce, tak i na vratce.

 

Související dokumenty