Karta Zdroje – Servisní tiket (Servis)

předpisu údržby se zdroje do tabulky karty Zdroje zkopírují (obr. 1). Do zdrojů se zkopírují nejen zdroje, které mají servis provádět, ale i zdroje, které mají být servisovány.

 • Vygenerovaný či nově založený servisní tiket není výchoze naplánován, mimo jiné nemusí obsahovat všechny konkrétní zdroje nutné k jeho realizaci (tedy i k zaplánování).

V případě, že na předpisu je definována „dovednost”, na konkrétní servisní tiket se vloží již konkrétní zdroj. Ale pokud je zdroj, který má servis provádět, také definován jako „dovednost”, na kartu Zdroje do servisního tiketu se i tak nakopíruje dovednost, kter se však změní na konkrétní osobu – až v okamžiku naplánování na kartě Plán.

Zdroje v detailech záznamů Předpis údržby a Servisní tiket

Obrázek 1: Zdroje v detailech záznamů Předpis údržby a Servisní tiket.

 

 • Změna, přidání nebo odebrání zdrojů převzatých z předpisu se realizuje funkcí tlačítka  Přidat zdroje  (obr. 1, 2).
 • V dialogu výběru zdrojů se zobrazují jen takové zdroje, které mají zaškrtnutou volbu CheckBox - Zatržítko Údržba nebo CheckBox - Zatržítko Servis v detailu záznamu Zdroj (obr. 1, 2).
 • Pro tento seznam zdrojů se poté provádí na kartě Plánování automatické plánování (obr. 1).
  • Před „zaplánováním” je umožněna výměna či přidání zdroje.
  • Sloupce v detailu záznamu Servisní tiket na kartě Zdroje (obr. 1, 2) přidáte/odeberete pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce…
  • Ve Variu Online klepněte na tlačítko Nastavení zobrazení agendy Nastavení zobrazení agendy (obr. 2A).

Tlačítko Přidat zdroje… v detailu záznamu Servisní tiket a dialog Zdroje – výběr zdrojů. Před zaplánováním je umožněna výměna či přidání zdroje.

Obrázek 2: Tlačítko Přidat zdroje… v detailu záznamu Servisní tiket a dialog Zdroje – výběr zdrojů.

 

 • Ve Variu Online v detailu záznamu Servisní tiket na kartě Zdroje (obr. 2A) vytvoříte nový záznam Zdroj klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam.
  • Omlouváme se, na této funkci se dosud pracuje.

Vario Online – Detail záznamu Servisní tiket, karta Zdroje

Obrázek 2A: Vario Online – Detail záznamu Servisní tiket, karta Zdroje.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty