Práce s agendou Deník událostí

Obsah:

Jak vznikají záznamy Událost deníku v agendě Deník událostí?

Záznamy do agendy Deník událostí vytvoříte v detailu záznamu nějaké agendy, z karty Deník událostí – a to buď:

nebo…

 • Přímo v agendě Deník událostí vytvoříte jednotlivou událost pomocí tlačítka Nový záznam a následně vyplněním údajů.

Některé události však zapisuje systém Vario automaticky.

Detail záznamu Kontakt na kartě Deník

Obrázek 1: Detail záznamu Kontakt na kartě Deník. Pomocí místní nabídky lze záznamy například filtrovat a řadit.

Nastavit jako výchozí zobrazení

Na kartě Deník události v detailu záznamů se nachází rozbalovací seznam nazývaný Zobrazit údaje typu, který obsahuje podrobnosti o záznamech (obr. 1). Tento seznam umožňuje uživatelům vybrat, které typy událostí mají být zobrazeny. Mohou si vybrat mezi systémovými událostmi, které zahrnují informace o vytvoření a úpravách záznamů, nebo událostmi zaznamenanými uživatelem.

Šikovnou funkcí je možnost v detailu záznamů na kartě Deník událostí použít příkaz Nastavit jako výchozí zobrazení v místní nabídce. Tím lze vybrat aktuální pohled z rozbalovacího seznamu Zobrazit údaje typu jako výchozí nastavení. Po provedení tohoto nastavení bude při příštím otevření karty Deník událostí zobrazen vybraný výchozí typ údajů. Toto nastavení se uplatňuje na uživatele, data a agendu.

 

Tabulka agendy Deník událostí a knihy událostí všech agend (moderní vzhled)

Obrázek 2: Tabulka agendy Deník událostí a knihy událostí všech agend (moderní vzhled).

Vario Online – Vytvoření nového záznamu Událost deníku

 • Ve Variu Online v agendě Deník událostí (obr. 1A) klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam.

nebo

 • V některém detailu záznamu agendy Vario Online klepněte na tlačítko Vario Online – Přechod do agendy Deník a v agendě Deník událostí (obr. 1A) klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam.

Vario Online – záznamy Deníku událostí

Obrázek 1A: Vario Online – záznamy Deníku událostí.

Zapsání nové události

Pokud nechcete zapsat nový záznam přímo na kartě Deník událostí v detailu libovolného záznamu, můžete založit záznam v agendě Deník událostí. Postupujte takto:

 • Otevřete agendu Deník událostí a založte nový záznam.
 • V detailu nové události vyplňte minimálně pole:
  • Předmět
  • Začátek
 • Uložením záznamu je nová událost vytvořena a uložena v agendě.
 • Poklepáním na záznam můžete zobrazit detail pro čtení či úpravu vybrané události (systémové události můžete pouze prohlížet).
 • Vybraný záznam události můžete odstranit (pokud se nejedná o systémový záznam) klepnutím na tlačítko Odstranit údaj z deníku…

Možnosti tisku

Konkrétní záznam můžete tisknout přímo z detailu události deníku.

Funkce Export 

Události deníku je možno zapisovat automaticky při vytvoření dokumentu (například dopisu) pomocí funkce Export

 • Například vytvoříte export, který generuje text hromadného e-mailu s pozvánkou na firemní akci. V exportu lze nastavit, aby se ke každému kontaktu spolu s textem mailu vytvořil záznam do deníku událostí. Obchodníci tak budou vědět, že tehdy a tehdy obdržel zákazník pozvánku.

Nebo v exportech můžete mít šablonu smlouvy (třeba jako dokument Wordu). Ze seznamu Nový na kartě Deník událostí vyberete název tohoto exportu. Vario vytvoří nový dokument Wordu, vyplní údaje klienta (z Varia, podle šablony exportu) a nový dokument uloží do sdílené složky. Kromě toho připojí záznam do seznamu událostí k příslušnému klientovi. Díky tomu lze snadno a rychle vytvářet události podle firemních šablon. Vario navíc zajistí přehledné ukládání, které nezatěžuje uživatele.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty