Celní sazebník, Elektrozařízení a Strom produktů

Celní sazebník

Výběrem příkazu Agenda/Celní sazebník... z nabídky agend Katalog či Sklad zobrazíte dialog Celní sazebník.

Elektrozařízení

Výběrem příkazu Agenda/Elektrozařízení... z nabídky agend Katalog či Sklad zobrazíte dialog Elektrozařízení – sazebník elektroodpadu.

Strom produktů

Výběrem příkazu Agenda/Strom produktů... z nabídky agend Katalog či Sklad zobrazíte dialog Strom produktů.