Licence ve Variu pro správce a vývojáře

Úvodní informace

Licence jednotlivých modulů (doplňků, agend, tiskových formulářů nebo funkcí – dále jen moduly) jsou vázané na sériové číslo.

Sériové číslo je jedinečný číselný identifikátor, který je vázaný na profil (tj. na složku dat). Licence jsou tedy dostupné všem uživatelům, kteří se přihlašují k dané složce dat. Cestu k datům nelze měnit, protože tím se zneplatní sériové číslo.

Všichni uživatelé musí mít stejně zadanou cestu k datům – včetně lokální instance Varia (silně doporučujeme používat UNC formát \\NazevPocitace\NazevSlozky).

Licence modulů, které má právo firma používat, jsou zapsány v centrální databázi licencí. Databáze je umístěna u nás. Vario přistupuje k informacím v centrální databázi licencí prostřednictvím webové služby. Licence jsou distrubuovány v souboru licence.xml, který se nachází ve složce dat.

Prakticky to funguje tak, že Vario se v případě potřeby dotáže webové služby na licence k danému sériovému číslu. Pokud v centrální databázi existují licence pro toto sériové číslo, jsou uloženy v souboru licence.xml.

Webová služba dokáže též aktivovat demolicence, převádět licence pod jiné sériové číslo a přijímat objednávky na nákup licencí nových modulů.

Aktivace

Pokud se uživatel pokusí použít modul, ke kterému nemá licenci, nabídne se aktivace demoverze. Požadavek na aktivaci demoverze je odeslán webové službě. Webová služba přidělí licenci demoverze modulu (pokud je demoverze povolena). Vario si poté stáhne nový soubor licence.xml, který obsahuje demolicenci. Demolicence je zpravidla omezena na 30 dní (tyto parametry se mohou lišit, záleží na obchodní politice). 

Při prvním spuštění Varia se aktivuje demoverze balíku Vario Komplet. Uživatel musí navíc zadat svoje IČO, Jméno a Kontakt. (Při aktivaci demoverzí dalších modulů se již tyto údaje nevyžadují.) 

Pokud uživatel nemá připojení k internetu (nebo nemá IČO), dostane možnost aktivovat Vario po telefonu. Obdrží aktivační kód, který přidělí demolicenci Varia Komplet. V tomto případě je potřeba dopravit do složky dat soubor licence.xml, který bude obsahovat další požadované moduly, jinou cestou (zpravidla e-mail – flash).

Licence.xml

Soubor licence.xml obsahuje údaje o zákazníkovi (IČO, sériové číslo). Dále obecné informace o licenci Varia (kategorie Varia, režim licence (plouvoucí/pevná) a povolený druh serveru (file/MSDE/SQL)). Dále obsahuje seznam modulů a agend. U modulů je uveden počet uživatelů, kteří mohou současně používat licence a datum, do kdy licence platí. U agend je uveden počet povolených záznamů. Systém Vario aktualizuje automaticky licenční soubor v intervalu 30 dní.

Soubor nelze modifikovat, protože je digitálně podepsán (nemluvě o tom, že modifikace by byla porušením licenční smlouvy).

Licenční politika

Licence Varia dodané formou kompletu nelze rozdělovat mezi různé uživatele.

Lze zakoupit i samostatné licence jednotlivých modulů. Pro samostatné moduly se omezení počtem kompletů neuplatní – rozdělování kompletů zde nenastává.

Licence modulů zabrané daným uživatelem (a počítačem) se uvolňují při ukončení Varia.

Registrace modulů jiných výrobců

Pomocí registrační služby se registrují nejen základní moduly Varia, ale i rozšiřující moduly. Licence přiděluje výrobce Varia, Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario. Nejprve je nutné poslat do Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario přesný název modulu a názvy agend. Je potřeba uvést též požadované omezení na počet záznamů v jednotlivých kategoriích a pro demoverzi a druh licence (na uživatele/na firmu). U doplňku je potřeba uvést název doplňku.

Název modulu je identifikátor licence a musí být jedinečný. Jedinečnost zajišťuje výrobce Varia, Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario zápisem do katalogu produktů.

Vývojář musí ve svém modulu zavolat funkci, která se stará o přidělení licence. Například:

App.VyzvednoutLicenci "Evidence smluv"

Deklarace funkce:

Function VyzvednoutLicenci(NazevObjektu As String, Optional TypObjektu As ObjektVaria) As Boolean

NazevObjektu

  • Musí se jednat o název schválený výrobcem Varia, Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario a musí být zapsaný v katalogu produktů, které lze registrovat.
  • U modulů se volá jen pro název modulu. Pro podřízené agendy se licence nevyzvedávají (pokud se agenda neprodává samostatně).

Funkce zajistí vše potřebné. Pokud není modul aktivován, nabídne jeho aktivaci. Pokud je licence dostupná, přidělí licenci danému uživateli. Pokud licence není dostupná, zobrazí příslušnou chybovou hlášku. Funkce též varuje před vypršením licence.

 

Související dokumenty