Upomínka – karta Obecné (popis dialogu)

Karta Obecné

Ručně vytvoříte novou upomínku přímo v agendě vystavením nového záznamu. Přidejte doklad, který chcete upomínat. Doklad vyhledáte pomocí dialogu Najít, který aktivujete kliknutím na vedle pole Číslo dokladu (obr. 1).

Upomínka - karta Obecné

Obrázek 1: Záznam Upomínka, karta Obecné.

 

Tabulka 1: Popis dialogu Upomínka, karta Obecné.

pole/funkce popis
Upomínka Číselný identifikátor záznamu (viz nastavení Číselné řady).  
Datum Aktuální systémové datum (a čas) začátku události deníku. Změna pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář
Referent Výběr z nabídky ComboBox - Nabídka zodpovědných osob (osoba, která upomínku vyřizuje). Jméno v poli Referent je uživatel z dialogu Možnosti Vario/Firmy/Uživatelé / pole sloupce Login).
Číslo dokladu Identifikátor záznamu, ke kterému se vztahuje událost deníku (resp. jde o doklad s dluhem). Doklad vyhledejte pomocí dialogu Najít, který aktivujete kliknutím na vedle pole. Pokud je identifikátor dokladu již vyplněn, tlačítkem  otevřete detail záznamu dokladu. Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu.
Pořadové číslo Číslo v případě ručního vystavení upomínky doplňte ručně. Výhodou je použití Průvodce vystavením upomínek, který pořadové číslo ošetřuje automaticky.
E-mail Po výběru upomínaného dokladu je e-mail doplněn automaticky z kontaktu upomínaného zákazníka. V opačném případě zapište e-mailovou adresu ručně. Na tento e-mail může být upomínka odeslána pomocí dialogu Odeslání upomínek emailem, pokud tak zvolíte.
Telefon Po výběru dlužného dokladu je telefonní číslo doplněno automaticky z kontaktu upomínaného zákazníka. V opačném případě zapište číslo ručně. 
Datum splatnosti Systém doplní datum automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Datum není možné editovat.
Dní Počet dní po splatnosti.
Firma Systém doplní identifikátor automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor otevřete detail záznamu Kontakt.
Jméno Výběr ze seznamu ComboBox - Nabídka osob uvedených na kartě Osoby záznamu Kontakt. Ve vystavených upomínkách lze změnit jméno osoby, což uplatníte, pokud je potřeba upomínku zaslat jiné osobě, než je uvedená na faktuře. 
Celkem Systém doplní částku automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Hodnota celkem odpovídá částce včetně DPH dlužného dokladu (viz Přehled stavů položek dokladu). Hodnotu pole není možné upravovat.
Zbývá uhradit Systém doplní částku automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Částka nemusí odpovídat hodnotě v poli Celkem, protože dlužník již mohl poměrnou část dlužné částky uhradit (např. vzájemným zápočtem). Hodnotu pole není možné upravovat. 
Měna Zobrazí označení cizí měny.
Nadpis upomínky Nadpis a text upomínky: dvě informace, které se budou objevovat na tiskovém reportu, nebo v e-mailu (předmět a text zprávy).
Texty upomínek 1. Pole je určené buď pro zápis individuálního textu a jeho odeslání (typ: Upomínka 1:1), nebo 2. je zde systémem při odesílání doplněn text z dialogu Texty upomínek (v závislosti na typu upomínky: platí pro Upomínka, Upomínka obecná).
Kategorie Zařazení - práce s kategoriemi.

 

Související dokumenty