Karta Ostatní – Dodací místa – Kontakt

Obsah:

Dodací místa kontaktu

Na kartě Ostatní, v zobrazení Dodací místa (obr. 1, 2), můžete zadat ke kontaktu dodací místa. Dodací místo je vazba na jiný kontakt a využívá se v dokladech, pokud se zboží doručuje na jiný kontakt, než na který byl vystaven doklad.

 • Do dokladů se nebudou vkládat dodací místa, která jsou prázdná nebo nejsou evidovaná v Adresáři.
 • Do počtu dodacích míst v seznamu na dokladu se nezapočítávají dodací místa, která nemají vyplněný kontakt.
 • V agendě Adresář v zobrazení Dodací místa a v agendě Kampaně v zobrazení Kontakty určené pro kampaň – pole se seznamem pro výběr souvisejícího kontaktu akceptuje nastavení zobrazování sloupce Název kontaktu stejně, jako tomu je na dokladu.
 • V poli se seznamem lze rovněž vyhledat kontakt po dvojkliknutí na prázdné pole.

Způsoby zadání dodacího místa ke kontaktu

 1. Další dodací místa můžete vybírat ze seznamu uložených kontaktů, z agendy Adresář (obr. 1).

Dialog Kontakt, karta Ostatní v zobrazení Dodací místa

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Ostatní v zobrazení Dodací místa. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 1. Přidání nového dodacího místa je možné vytvořením nového záznamu do agendy Adresář (obr. 2).
 • Tlačítkem Nové vystavíte do knihy agendy Adresář nový záznam. Jestliže používáte knih více, systém se dotáže, do které má nový kontakt uložit. V případě existence jediné knihy dotaz neproběhne, systém vytvořený záznam Kontakt automaticky uloží do této jediné knihy.
 • Tlačítko Otevřít (obr. 2) slouží k otevření detailu záznamu vybraného na kartě Ostatní, v zobrazení Dodací místa. Související kontakt otevřete také poklepáním na identifikátor kontaktu.

Dialog Kontakt a karta Ostatní v zobrazení Dodací místa

Obrázek 2: Dialog Kontakt a karta Ostatní v zobrazení Dodací místa.

Zobrazení dodacích míst

 • Organizační strukturu je možno zobrazit na kartě Ostatní vybraného kontaktu. Strukturované zobrazení existujících (souvisejích) údajů ke kontaktu nabízí položka Organizační struktura ze seznamu Zobrazit (obr. 3).

Dialog Kontakt a karta Ostatní v zobrazení Organizační struktura

Obrázek 3: Dialog Kontakt a karta Ostatní v zobrazení Organizační struktura.

Dodací adresa na dokladu

Při vložení kontaktu na doklad záleží na tom, jestli je a nebo není u kontaktu v adrese Zboží doručit zatržítkem vybrána funkce Vkládat adresu na doklad (obr. 4).

 • Jestliže je příkaz vybrán, vystaví se doklad s fakturační adresou a adresou Zboží doručit.
 • Pokud není aktivní, vystaví se doklad s fakturační adresou a s nevyplněnou adresou Zboží doručit.
 • V obou případech můžete adresu Zboží doručit doplnit. Podmínkou je mít definovaná dodací místa.

Příklad

V Adresáři založíte kontakt (odběratele) a detail záznamu vyplníte například takto:

 • Na kartě Obecné zapíšete Korespondenční adresu, případně Adresu zboží doručit a zatržítkem vyberete příkaz Vkládat adresu na doklad (obr. 4).
 • Na kartě Ostatní máte vyplněna další dodací místa (obr. 1).

Dialog Kontakt, karta Obecné a sekce Adresy

Obrázek 4: Dialog Kontakt, karta Obecné a sekce Adresy.

 

V agendě Vydané doklady vystavíte nový doklad – fakturu (obr. 5).

 • V poli Kontakt vyberete odběratele, kterému jste vyplnili adresy a dodací místa, jak je popsáno výše.
 • V sekci Adresy se po výběru kontaktu vlevo vyplní fakturační adresa.
 • Jestliže jste pro odběratele předem definovali na kartě Obecné dodací adresu a je aktivní příkaz Zatržítko Vkládat adresu na doklad, zobrazí se dodací adresa na dokladu vpravo, v poli Zboží doručit.
 • Jestliže ne, pole je prázdné. Adresu můžete buď změnit, nebo doplnit.
 • Prázdné pole: Klepněte do pole Přidat další adresu… a na položku Zboží doručit.
 • Ze seznamu Zboží doručit Combo vyberete kontakt, který je definován na kartě Ostatní v zobrazení Dodací místa.
 • Pokud pole Zboží doručit adresu obsahovalo, ze seznamu vyberete kontakt, který byl definován na kartě Ostatní v zobrazení Dodací místa.
 • Pro seznam otevíraný při výběru kontaktu u adresy pro doručení zboží lze nastavit Zobrazovat název kontaktu v seznamech na dokladu.
 • V seznamu se v obou případech nabídne i adresa na podřízený kontakt odběratele (pokud existuje).
 • Změna adresy Zboží doručit na dokladu přepíše původní adresu Zboží doručit definovanou ke kontaktu na kartě Obecné a nelze se k ní vrátit.

Diaolog Doklad, karta Obecné a seznam kontaktů - dodacích míst

Obrázek 5: Diaolog Doklad, karta Obecné a seznam kontaktů – dodacích míst.

 

 • Zboží dle dokladu tedy bude doručeno na dodací adresu vybranou v poli Zboží doručit a fakturační adresa odběratele se nezmění (obr. 6).

Náhled tiskového formuláře Faktura

Obrázek 6: Náhled tiskového formuláře Faktura.

Vario Online – Související kontakty (Dodací místo, Sdružení)

 • Ve Variu Online na kartě Související kontakty, v sekci Dodací místa, sdružení, klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam (obr. 1A).
 • Pokud seznam již obsahuje nějaké záznamy, vyberte jeden a klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.
  • V novém záznamu nebo v editačním režimu vyplňte/změňte minimálně údaje označené hvězdičkou (obr. 1B, 1C).
 • K zobrazení záznamů Dodací místa anebo Sdružení použijte tlačítko Filtrovat (obr. 1A).
 • Záznam Dodací místa anebo Sdružení odstraníte tlačítkem Smazat (zavřete tlačítkem Zavřít bez uložení vpravo nahoře; obr. 1B, 1C).

Vario Online – Adresář – Kontakt – karta Související kontakty (v zobrazení filtru Dodací místo a Sdružení)

Obrázek 1A: Vario Online – Adresář – Kontakt – karta Související kontakty (v zobrazení filtru Dodací místo a Sdružení).

 

 • Nový záznam ze seznamu Adresáře přidáte klepnutím na tlačítko Z adresáře přidat záznam vedle pole Kontakt (obr. 1B).
 • Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit nové Související kontakty (obr. 1B).

Vario Online – Adresář – Kontakt a nový související kontakt

Obrázek 1B: Vario Online – Adresář – Kontakt a nový související kontakt.

 

 • Editovaný záznam odstraníte klepnutím na tlačítko Odstranit záznam vedle pole Kontakt (obr. 1C).
 • Editovaný záznam změníte klepnutím na tlačítko Z adresáře přidat záznam vedle pole Kontakt (obr. 1C) a výběrem ze seznamu Adresáře.
 • Editovaný záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit editované Související kontakty (obr. 1C)

Vario Online – Adresář – karta Adresy a editovaný související kontakt

Obrázek 1C: Vario Online – Adresář – karta Adresy a editovaný související kontakt.

 

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty