Vystavit zakázky k servisním tiketům (Servis)

V agendě Servisní tikety volbou z nabídky Nástroje agendy/Vystavit zakázky k servisním tiketům… zobrazíte průvodce Výběr záznamů – Vystavení zakázek k servisním tiketům (obr. 1), který vám pomůže vytvořit zakázky k servisním tiketům.

 • Podrobný popis práce s dialogem Výběr záznamů (obr. 1) naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Seznam dokladů (položek) ovlivníte výběrem zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení Výběr z nabídky
  • Servisní tikety k fakturaci Výběr z nabídky – zobrazí tikety, které mají v poli Stav hodnotu Fakturovat a nemají ještě vyplněn doklad (obr. 2).
  • Nefakturované servisní tikety Výběr z nabídky – ukáže všechny tikety, které nemají vyplněné číslo dokladu (obr. 3).
 • Klepněte na tlačítko  Vystavit zakázky
 • Funkce do vybrané knihy a roku vytvoří nové záznamy podle vybraných dokladů a vyplní jednotlivá pole dokladu.
 • Pokud vystavíte více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem všech nových dokladů.
 • Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam přímo (např. proto, že je zapnutá funkce Zatržítko Sloučit na jeden doklad podle kontaktu, obr. 1).
 • Seznam souvisejících dokladů k vybranému záznamu si můžete prohlédnout např. na kartě Souvislosti, nebo prostřednictvím dialogu Související doklady.

Příklad dialogu průvodce Výběr záznamů – Vystavení zakázek k servisním tiketům

Obrázek 1: Příklad dialogu průvodce Výběr záznamů – Vystavení zakázek k servisním tiketům. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat, řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Poklepáním na identifikátor tiketu zobrazíte detail servisního tiketu. Poklepáním na identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.

 

Detail záznamu Servisní tiket, karta Obecné, pole Stav a Číslo dokladu

Obrázek 2: Detail záznamu Servisní tiket, karta Obecné, pole Stav a Číslo dokladu.

 

Detail záznamu Servisní tiket, karta Obecné a Číslo dokladu

Obrázek 3: Detail záznamu Servisní tiket, karta Obecné a Číslo dokladu.

 

Související dokumenty