Instalace Vario jednoduše

Systémové požadavky

 • Než začnete Vario instalovat, prověřte si, zda váš počítač splňuje nezbytné předpoklady pro provozování programu Vario.
 • Důležité je mít nastavené české národní prostředí (Start – Nastavení – Ovládací panely – Oblast a jazyk – Čeština (Česká republika)).
  • Nesmíte mít nainstalovaný anglický či jiný cizojazyčný MS Access – před instalací je potřeba jej odinstalovat.
 • Před samotnou instalací se doporučuje zavřít ostatní spuštěné aplikace.

Instalátor

K instalaci Varia potřebujete samorozbalovací instalaci z internetu (zip).

 • Pro provoz Varia je vyžadován Access 2010 nebo Access Runtime 2010, který – v případě nepřítomnosti MS Access 2010 na stanici – se automaticky nainstaluje.

Průvodce instalací

Instalační program spustíte poklepáním na soubor Setup.exe ve složce Setup.

 • Po spuštění zjistí instalační program instalované součásti Varia. Pokud nejsou na počítači žádné nainstalovány, zobrazí se průvodce první instalací.
 • Pokud na počítači již nějaké komponenty nainstalované jsou, nabídne vám přeinstalaci nebo aktualizaci (pomocí rozšířených možností při instalaci "změnit nastavení").

Instalační program se používá jako průvodce

 • Klepnutím na tlačítko Další potvrdíte nastavení a přesunete se do další úrovně.
 • Klepnutím na tlačítko Zpět se můžete vrátit na předchozí úroveň a upravit konkrétní nastavení.
 • Klepnutím na tlačítko Storno instalaci přerušíte – program nebude nainstalován.

První instalace

V prvním kroku zkonrolujte parametry instalace. Pro vyzkoušení systému doporučujeme neměnit nastavení.

 • Pokud je chcete změnit, vyberte volbu "Změnit nastavení".
 • Dále pokračujte podle pokynů průvodce.
 • Klepnutím na tlačítko Souhlasím (s licenční smlouvou) začne probíhat instalace.
  • O průběhu instalace budete informováni pomocí zpráv v oknech průvodce.

Instalace software Altus Vario

Spuštění Varia

ERP Vario spustíte klepnutím na zástupce Start / Programy / Vario.

Při prvním přihlášení si zvolte přihlašovací jméno a heslo. Jako přihlašovací jméno doporučujeme použít vaše jméno a příjmení.

Přihlašovací dialog Vario 14

 

Navazující dokumenty

 

Navazující dokumenty