Práce s dialogem Korespondence

Dialog Korespondence slouží k evidenci různých typů došlé a odeslané korespondence a souvisejícího kontaktu.

  • Vytvořte nový záznam Korespondence (obr. 1).
  • Vyplňte pole karty Obecné dle popisu v tabulce 1.
  • Vyplňte další karty dialogu Korespondence:
  •  Dialog Korespondence uložte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít.

Dialog Korespondence, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Korespondence, karta Obecné.

 

Tabulka 1: Karta Obecné.

Pole/Funkce Popis
Číslo jednací Identifikátor záznamu dle nastavení v Možnostech Vario ... / ... Korespondence ... /... Číselné řady.
Kniha Záznam bude uložen do knihy agendy Korespondence dle nastavení v Možnostech Vario ... / ... Korespondence ... /... Knihy.
Datum Ručním zápisem do pole nebo klepnutím na Dialog Kalendář a výběrem z dialogu Kalendář, vložíte vybraný datum.
Typ korespondence Z nabídky ComboBox - Nabídka vložíte typ Došlá nebo Odeslaná. Číselník typů nelze upravit.
Typ dopisu Z nabídky ComboBox - Nabídka vložíte typ Do vlastních rukou, Doporučeně, Express. Díky Číselníku k editaci můžete vytvářet a přidávat vlastní názvy korespondence.
Referent Z nabídky ComboBox - Nabídka vložíte jméno oprávněného uživatele, který korespondenci vyřizuje (viz též Naše firma). 
Kontakt ComboBox - Nabídka Z nabídky vložíte kontakt, od něhož korespondenci přijímáte (odesíláte).
Zobrazí detail záznamu vybraného kontaktu.
Nová firma (kontakt) Založí nový záznam. 
Ulice, PSČ, Město, Okres, Stát Upřesňující údaje adresy, které se po vložení kontaktu v poli Kontakt automaticky doplní z karty Obecné záznamu Kontakt.
K polím můžete připojit existující číselník nebo vytvořit uživatelský číselník a připojit jej.
Textové pole Pro zápis poznámek o korespondenci. K poli můžete připojit existující číselník nebo vytvořit uživatelský číselník a připojit jej.
Kategorie… Řazení do uživatelsky vytvořených skupin pomocí kategorií.

 

Související dokumenty