Vyřazení majetku

Funkce Vyřazení majetku ukončí odpisové plány, vytvoří interní doklad a vyřadí majetek z evidence.

Vyřazení se provádí
Pro vyřazení je třeba mít vyplněné
  • datum, pokud se nemá použít aktuální (dnešní),
  • předkontaci pro vyřazení zůstatkové ceny.

Před vyřazením zkontrolujte, zda jsou provedeny účetní odpisy ve všech předcházejících období. Vario ukončí odpisový plán po posledním uplatněném účetním odpisu a zůstatkovou cenu proúčtuje na zadaný účet. Daňový odpis ještě neodepsaného majetku se v roce vyřazení přepočítá.

 Vyřazený majetek je vhodné převést do samostatné knihy pomocí Průvodce převodem majetku

Při vyřazení majetku, který není odepsán, se zkrátí daňový odpisový plán (do plánu se vloží polovina částky v roce vyřazení). Pokud zrušíte vyřazení majetku, dojde k automatickému obnovení daňového odpisového plánu do stavu před vyřazením. Daňový odpisový plán se přepočte ihned při zrušení vyřazení.

 

Související dokumenty