Aktivace Varia

ERP systém Vario je potřeba před použitím aktivovat. Aktivace je jednoduchá a zabere vám minimum času. Počítač s instalovaným programem Vario byste měli mít připojený do sítě internet, jestliže ne, stačí zavolat na telefonní číslo 236 190 190 (mezinárodní předvolba České republiky je +420 nebo 00 420) a sdělit nám potřebné údaje (viz níže). Při úspěšné aktivaci se vytvoří licenční soubor, který obsahuje 30denní licence základních modulů. Uživatelům, kteří již mají zaregistrované Vario, se stáhne jejich plná licence.

Obsah:


Vario – Přihlášení

Obrázek 1: Po instalaci a nebo po spuštění souboru Vario.exe se zobrazí dialog Vario – Přihlášení.

Zadejte jméno (a heslo) a kliknutím na tlačítko Přihlásit se se přihlaste k vybranému profilu uživatele.

Aktivace online přes internet

Jestliže máte připojení na internet, zobrazí se ihned tento dialog (Aktivace online)

Obrázek 2: Jestliže máte aktivní připojení do internetu, zobrazí se ihned dialog Aktivace online.

 

Pole Instrukce Poznámka
IČO Zadejte platné identifikační číslo firmy, která bude používat Vario (IČ organizace nebo podnikající osoby). Pro kontrolu správnosti se pod polem Kontaktní e-mail zobrazí textová informace obsahující název organizace a adresu sídla. Pokud IČO nemáte, Vario aktivujte po telefonu.
Vaše jméno Zapište vaše jméno a příjmení (jméno kontaktní osoby). Povinný údaj.
Kontaktní telefon Telefon kontaktní osoby. Mobilní nebo pevnou linku bez mezer a mezinárodní předvolby.
Kontaktní e-mail  Platná e-mailová adresa kontaktní osoby.
  • Znak @ má v ASCII tabulce i kódování Unicode kód 64 (U+0040). Na české počítačové klávesnici jej lze obvykle vyloudit kombinací pravý Alt+V, levý CTRL+Alt+V nebo Alt+64 (na numerické klávesnici).
  • Na anglické klávesnici se nachází na stejném místě jako číslo 2 (české ě) - nad abecední částí klávesnice. Napíšete jej pomocí klávesy SHIFT (Alt+2).
    Alespoň jeden z údajů v polích Kontaktní telefon nebo Kontaktní e-mail je povinný.
Tlačítko Aktivovat a spustit Vario Zkontrolujte zadané údaje a klepněte na tlačítko.

Aktivace po telefonu v pracovní době

Jestliže nemáte připojení na internet, zobrazí se dialog Výběr způsobu aktivace

Obrázek 3: Jestliže nemáte připojení do sítě Internet, zobrazí se dialog Výběr způsobu aktivace.

Výběrem volby „Nemám připojení k internetu a chci aktivovat přes telefon” (pouze v pracovní dny – sledujte aktuální pracovní dobu podpory Vario) otevřete dialog Aktivace po telefonu.

Aktivace po telefonu v mimopracovní době

 Jestliže nemáte připojení na internet, zobrazí se dialog Výběr způsobu aktivace

Obrázek 4: Jestliže nemáte připojení do sítě Internet a není pracovní den v době od 8 do 17 hodin, zobrazí se dialog Výběr způsobu aktivace. Volbu Nemám připojení k internetu a chci aktivovat přes telefon nelze použít.

Volbou „Nyní nechci aktivovat” uzavřete aktivační dialog tlačítkem Storno

Aktivace po telefonu

Postupujte takto:

1. Volejte oddělení obchodu telefonním číslem 236 190 190 (předvolba ČR +420).

2. Z dialogu Aktivace po telefonu přečtěte sériové číslo programu Vario.

3. Do odpovídajícího pole dialogu Aktivace po telefonu zapište přidělený aktivační kód.

4. Klepněte na tlačítko Aktivovat a spustit Vario. Jestliže jste program Vario instalovali nově, po aktivaci a aktualizaci se zobrazí dialog Průvodce založením nové firmy. Po vyplnění údajů je software v kategorii Nezaregistrované Vario – Demo připraven k okamžitému použití.

Aktivace po telefonu v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin

Obrázek 5: Dialog Aktivace po telefonu se zobrazí, jestliže kliknete na volbu Nemám připojení k internetu a chci aktivovat přes telefon a současně je pracovní den v době od 8 do 17 hodin (sledujte aktuální pracovní dobu podpory Vario).

Pokud byste v budoucnosti potřebovali znát sériové číslo, naleznete jej v informačním okně O aplikaci Vario, které otevřete z menu Nápověda/O aplikaci Vario…  Dialog zobrazuje i další důležité údaje o instalaci software Vario.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty