Volba serveru

Z technického hlediska jsou nejdůležitějšími parametry počet současně pracujících uživatelů a objem dat. Přitom zároveň záleží na způsobu práce. V jedné firmě může celý den intenzivně pracovat 50 obchodních zástupců na zadávání objednávek zákazníků, fakturaci a výdeji zboží ze skladu. Jinde může pracovat stejný počet lidí na dlouhodobých zakázkách, přičemž jednou za den otevřou zakázku, aby do ní zapsali odpracované hodiny.

Následující graf zhruba zobrazuje oblasti pokrývané systémem Vario. Slouží pro ověření vhodnosti systému Vario z hlediska kapacity a k orientaci při volbě serveru. Objem dat (vyjádřený počtem vydaných faktur a počtem záznamů v účetním deníku) a intenzita zatížení (vyjádřená počtem uživatelů) jsou odvozeny od průměrné firmy. Pro zjednodušení jsou pominuty další faktory jako například výkon serveru (jeho hardwarová konfigurace) a průchodnost sítě.

Převod dat na SQL server důrazně doporučujeme ve chvíli, kdy velikost MDB databáze přesáhne velikost 100 MB a také proto, že se blíží ukončení podpory programu Vario 14 na MDB.

Oblasti pokrývané systémem Altus Vario

 

Související dokumenty