Ceníky (Půjčovna)

Z nabídky Nástroje agendy zvolte příkaz Ceníky...

  • Zobrazíte dialog Ceníky (obr. 1). Tabulka dialogu s kartami Nákupní a Prodejní je rozhraním pro tvorbu, evidenci a editaci libovolného množství prodejních ceníků pro modul Půjčovna.

Půjčovna používá cenotvorbu Varia.

Výpočet ceny v Půjčovně funguje stejně jako v zakázce. Pokud se pravidla ve Variu změní, změní se i v Půjčovně. Při aplikaci ceny na zápůjčku Vario postupuje takto:

Pokud není cena nalezena v Ceníku ani v Kategorii cen, Vario použije prodejní cenu z Katalogu a tu vloží do zápůjčky. Pokud by cena v Katalogu nebyla vyplněna, zadá do položky zápůjčky nulovou cenu.

Dialog Ceníky s kartami Nákupní a Prodejní

Obrázek 1: Dialog Ceníky s kartami Nákupní a Prodejní.

 

Související dokumenty