Zobrazení agendy Majetek neodpisovaný

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Majetek neodpisovaný

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Majetek neodpisovaný (výchozí) Seznam neodpisovaného majetku s údaji z evidenčních karet.
  Pohyby drobného majetku Zobrazuje příjmy a výdeje majetku druhu Spotřeba.

 

Související dokumenty