Zobrazení agendy Personální management

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Personální management

  Kvalifikace Seznam všech definovaných kvalifikací z číselníku kvalifikací.
Kvalifikace pracovních pozic Seznam všech pracovních pozic a k nim vyžadovaných (plánovaných) kvalifikací.
V zobrazení lze filtrovat informace například o požadovaných kvalifikacích.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Personální management (výchozí) Seznam všech pracovníků, jejich pracovních zařazení a pracovních pozic. Zobrazení obsahuje navíc údaje z detailu záznamu Pracovníka, pak údaje z organizační struktury a údaje z agendy Personalistika. Seznam je filtrovaný dle aktuální knihy agendy.
V zobrazení lze dohledávat a filtrovat informace například o platnosti pracovního místa, popisu pracovní pozice nebo popisu odpovědností.
  Pracovní pomůcky Seznam všech definovaných pracovních pomůcek. Ke každému záznamu jsou zobrazena pole z detailu záznamu Pracovní pomůcka.
V zobrazení lze dohledávat a filtrovat informace například o přidělených OOPP, expiraci nebo agendě, na kterou je pracovní pomůcka napojena.
Pracovní pozice Seznam všech definovaných pracovních pozic. Ke každému záznamu jsou zobrazena pole z detailu záznamu Pracovní pozice (karty Obecné).
V zobrazení lze dohledávat a filtrovat informace například o klasifikaci zaměstnání nebo typu mzdy.
Pracovníci Seznam všech aktivních pracovníků. Aktivní pracovník je pracovník s nejméně jedním pracovním poměrem, platným k aktuálnímu dni.
V zobrazení lze dohledávat a filtrovat informace dle zvolených kritérií.
Pracovníci a kvalifikace Seznam pracovních pozic, pracovních zařazení, pracovníků a k nim definovaných kvalifikací. Seznam je filtrovaný dle aktuální knihy agendy.
V zobrazení lze filtrovat informace o splněných kvalifikacích, pomocí filtru omezit zobrazená data např. jen za pracovníka nebo dle typu kvalifikace.
Pracovníci a pracovní pomůcky Seznam pracovních pozic, pracovních zařazení, pracovníků a k nim definovaných pracovních pomůcek. Seznam je filtrovaný dle aktuální knihy agendy.
V zobrazení lze filtrovat informace o přidělených pomůckách, pomocí filtru omezit zobrazená data např. jen za pracovníka nebo dle typu pracovní pomůcky.

 

Související dokumenty