Obecné informace o agendě Kampaně

Agenda Kampaně je zařazena do modulu Adresář, na který je navázána. Slouží k evidenci, správě a vyhodnocení obchodních činností, určených ke zvyšování obchodního potenciálu firmy a k získávání obchodních příležitostí.

 

Základní typy kampaní (z pohledu obchodního) jsou:
 • Prodejní nebo obchodně-prodejní
 • Náborové

 

 

Základní typy kampaní (z pohledu Varia) jsou:
 • Kampaň adresná, cílená
Oslovíte určitou skupinu ->Kontaktů z ->Adresáře. Ke Kampani se přiřadí funkcí v agendě Adresář ->"Přidat kontakty do kampaně". Jejich seznam v Kampani je na záložce Kontakty jako typ "Určené pro kampaň".
 • Kampaň neadresná
Oslovíte širokou veřejnost prostřednictvím libovolného neadresného média (webový nebo novinový inzerát, příloha časopisu atp.). Touto kampaní získané kontakty přidáte do kampaně vyplněním pole "Odkud přišel" na kartě Obchodní v detailu Kontaktu. Jejich seznam v Kampani je na záložce Kontakty jako typ "Získané kampaní".

 

Kampaň umožňuje evidovat:
 • Popis kampaně
 • Období kampaně
 • Předpoklad nákladů a výnosů na kampaň
 • Formu – internet, e-mail, dopis Word
 • Aktuální stav
 • Úspěšnost
 • Hodnocení

 

Základní typy kontaktů (z pohledu kampaní):
 • Kontakty určené pro kampaň
 • Kontakty získané kampaní

 

Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet. Z nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

 

Související dokumenty