Karta Obecné – Produkt

Na kartě Obecné dialogu Produkt jsou zobrazeny informace o produktu (např. název, popis, katalogové číslo, sazba DPH, jednotky apod.) a informace o knize, ve které je produkt zařazen. Některá pole se mění podle zvoleného typu produktu. Pole jsou uspořádána tak, aby související údaje tvořily skupiny (obr. 1, 1A).

Dialog Produkt, karta Obecné a skupiny souvisejících dat

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné.

 

  • Skryté nabídky a související funkce v desktopovém Variu vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog Spustí dialog Najít a místní nabídky (obr. 1).
  • Ve Variu Online nabídku naleznete vpravo nahoře kliknutím na Dialog Produkt a nabídka souvisejících funkcí (obr. 1A; pokud jsou k dispozici).

 

  • Vario Online používá podobný systém řazení souvisejících polí do skupin (obr. 1A).
  • Klepnutím na Otevřít detail záznamu vedle některého pole otevřete detail záznamu (například z agendy Adresář).

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Obecné

Obrázek 1A: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Obecné.

 

Záznam Produkt je v zobrazení tabulky agendy Katalog zobrazován jako identifikátor, což je modrá textová nebo číselná hodnota, na kterou lze poklepat a otevřít tak detail záznamu.

Textový identifikátor

Typickým příkladem textového identifikátoru jsou záznamy v zobrazeních tabulek agend Adresář a Produkt, ve kterých identifikátor zadává uživatel. Pokud není zvolena výchozí hodnota pole na kartě Obecné, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor. Předpokládá se však, že tento text nahradíte.

Výhody identifikátorů oceníte například při výběru produktu do dokladu, dále třeba při práci s kontaktem v ostatních modulech Varia, nebo při vystavování faktury nabízí systém seznam pouze textových identifikátorů (text je modrý, poklepáním na text otevřete detail záznamu).

Číselný identifikátor

Naopak s číselným identifikátorem se setkáte v záznamech typu Doklad. Identifikátor uživatel nezadává, je generován systémem na základě nastavení číselné řady v dialogu Možnosti Vario. Následně tak můžete poklepáním na číselné identifikátory otevírat například související doklady k vystaveným dokladům.

Nepovolené znaky v identifikátorech

Při zadávání textových identifikátorů je třeba věnovat pozornost tzv. nepovoleným znakům * # ? ! ' " Tyto znaky nesmí být obsaženy v jakémkoliv jednoznačném identifikátoru u jakékoliv agendy.

Popis jednotlivých skupin na kartě Obecné

 

Související dokumenty