Formát (panel nabídek)

Příkazy menu Formát

Příkazy menu Formát

 

Popis funkcí z menu Formát naleznete v dokumentu nápovědy Vzhled tabulky, barva a typ písma buňky pomocí nabídky Formát a v dokumentech z něj odkazovaných.

 

Navazující dokumenty