AVIS – komunikační rozhraní

1. Způsob propojení

 • Integrace mezi systémy třetích stran a systémem Vario je technologicky řešena pomocí WCF služeb.
 • Vyměňovaná data mohou být přenášena protokolem SOAP nebo JSON.
 • Komunikace je postavena na modelu request/response.
 • Inicializátorem komunikace je vždy software třetí strany.
 • Komunikovat je možné přes všechny kanály, které podporuje infrastruktura WCF .net Framework 4.0.
 • Při použití zabezpečených komunikačních kanálů je k dispozici ověřování uživatelů informačního systému Vario.

2. Architektura

AVIS nepředstavují alternativní logiku zpracování dat, ale využívají nativní API systému Vario (dále jen V12), které je uloženo v knihovně VarioLib.dll. AVIS zpřístupňují aplikační rozhraní V12 jednodušší formou, která neklade tak vysoké nároky na znalost nativního API V12 a infrastruktury COM, kterou API V12 používá.

Ke každému datovému profilu lze vytvořit neomezený počet instancí služeb AVIS.

Altus.COM.V12.WSHost.exe 

Proces Altus.COM.V12.WSHost.exe je služba systému Windows, která hostuje specializované WCF služby, které jsou nastaveny na používání dat jediné firmy datového profilu V12. V procesech systému Windows naleznete právě tolik procesů Altus.COM.V12.WSHost.exe, kolik je dané chvíli aktivních instancí služeb. Služby běží na adrese:

http://<název serveru>/Altus.COM.V12.WindowsService/<název firmy ve V12>/

Například:

http://www.doodleshop.cz/Altus.COM.V12.WindowsService/doodlefirma

Seznam názvů typů specializovaných služeb:

 • Altus.COM.V12.BasicServices.Ceniky
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Doklady
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Eshop
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Kategorie
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Kontakty
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Objednavky
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Produkty
 • Altus.COM.V12.BasicServices.Sklad
 • Altus.COM.V12.BasicServices.VarioWrapper

 

WSDL ke specializovaným službám tedy získáme na adrese:

 • pro ceníky http://<název serveru>/Altus.COM.V12.WindowsService/<název firmy ve V12>/Altus.COM.V12.BasicServices.Ceniky?wsdl
 • pro doklady http://<název serveru>/Altus.COM.V12.WindowsService/<název firmy ve V12>/Altus.COM.V12.BasicServices.Doklady?wsdl
 • a tak dále...

Programátorská dokumentace k těmto službám je součástí distribuce AVIS.

 

Navazující dokument