Uživatelé a oprávnění

Přístupová práva uživatelů

Ve Variu, v dialogu Možnosti Vario, je možné definovat oprávnění na úrovni:

Postup:

Oprávnění na úrovni profilu

 • Vario (Správce systému)
 • Oprávnění k modulu (Použití modulu)
 • Oprávnění k doplňku pro profil (Použití doplňku, Změna nastavení doplňku)
 • Oprávnění k firmě (Použití firmy, Správce firmy)

Související dokument: Firmy zpracovávané systémem Vario.

Oprávnění na úrovni systému

Oprávnění na úrovni modulu

 • Oprávnění k modulu a k zobrazení/skrytí karty Vario Dnes (v moderním vzhledu Vario Backstage).

Oprávnění pro použití modulu a karty Vario Dnes

Oprávnění na úrovni agendy

Oprávnění na úrovni konkrétní knihy

 • Pro čtení záznamů.
  • Pro otevření záznamů je potřeba nejen oprávnění ke čtení záznamů knihy, ale též oprávnění používat agendu a modul dané knihy.
 • Pro vytvoření záznamu.
 • Pro úpravu záznamu.
 • Pro odstranění záznamu.
 • Pro změnu nastavení knihy (nastavení výchozího tiskového výstupu, předkontací apod.).

Před použitím funkce Najít probíhá kontrola oprávnění ke konkrétnímu modulu, agendě a knihám.

Odstranění uživatele

Nejdříve odstraníte oprávnění uživatele a pak teprve uživatele samotného.

 

Související dokumenty