Vytvoření nového tiskového formuláře

 

Na počítači, na kterém budete vyvíjet, musíte mít:
Microsoft Access
Vario
Doplněk SDK

 

Vytvoření tiskového formuláře

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Přejděte na kartu Tisk.
 • Nyní máte 2 možnosti:
  • Klepněte na tlačítko Nový tiskový formulář, vyplňte všechny potřebné údaje (minimálně Tiskový formulář a Agenda) a klepněte na OK.
   nebo
  • Najděte v tabulce tiskový formulář, který chcete upravit. Zkopírujte řádek s tiskovým formulářem do nového řádku (označte řádek voličem záznamů, Ctrl+C, označte nový řádek, Ctrl+V). Změňte název ve sloupci Tiskový formulář a název souboru ve sloupci Soubor.
 • Klepněte na tlačítko Upravit tiskový formulář.
 • Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru - šablony. Vyberte šablonu Vzor_Tiskovy_formular.mda nebo jiný vzor ze složky ..\SDK\Vzory\Tiskove_formulare.
  Poznámka: vzor musí otevřený pro úpravy, což standardně dodávané tiskové formuláře nejsou. Proto vybírejte jen vzory ze složky SDK, které jsou v otevřeném formátu.
 • Po potvrzení se aplikace tiskového formuláře založí do složky tiskových formulářů příslušné agendy. Aplikace se otevře jako hlavní databáze.
 • Můžete začít upravovat program a objekty. Nejprve přejmenujte objekt report na požadované jméno tiskového formuláře.
  Používejte klávesy Alt+F11 pro otevření okna kódu, Ctrl+G pro otevření ladicího okna a Ctrl+Break pro přerušení a ladění.
 • Z menu Modul můžete otevřít agendu a otestovat funkčnost tisku.

 

Úpravy tiskového formuláře

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Přejděte na kartu Tisk.
 • Vyberte Agendu (pokud chcete).
 • Vyberte tiskový formulář v tabulce.
 • Klepněte na tlačítko Upravit tiskový formulář.
  Poznámka: tiskové formuláře dodané standardně s Variem nelze upravovat, jsou uzavřené. Vytvořte nový formulář dle vzorů ze složky SDK, které jsou otevřené pro úpravy.

 

Ladění tiskového formuláře

 • Otevřete tiskový formulář pro úpravy.
 • Z menu modulů otevřete agendu tiskového formuláře.
 • Klávesovou zkratkou Alt+F11 zobrazte okno kódu a umístěte zarážku do funkce OtevritTiskovyFormular.
 • Zobrazte náhled nebo tisk.

 

Distribuce

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Přejděte na kartu Tisk.
 • Vyberte zvolte Agendu (pokud chcete).
 • Vyberte tiskový formulář v tabulce.
 • Klepněte na tlačítko Exportovat manifest.
 • Ve složce ..\Vario12\Moduly\Modul\[Agenda]\Tiskove_formulare neleznete soubor Tiskovy_formular.mda a Tiskovy_formular.Manifest.xml (kde Tiskovy_formular je název tiskového formuláře). Tyto soubory potřebujete pro instalaci.

 

Publikovat upravený tiskový formulář

V doplňku SDK na kartě Tisk je tlačítko Publikovat. Tlačítko zkopíruje MDA aplikaci tiskového formuláře z aplikační složky do instalační složky (Složka dat\Setup\Upravy\..). Tlačítko slouží pro publikování úprav návrhu tiskového formuláře, které byly provedeny na počítači s SDK.

Poznámka: manifest tiskového formuláře se tímto příkazem neexportuje.

 

Instalace

 • Soubor .mda a .manifest.xml (viz Distribuce) umístíte do složky CestaKProfilu (tj. data Varia)\Setup\Upravy\Moduly\Modul\[Agedna]\Tiskove_formulare
  Kde Modul je název modulu a volitelně Agenda název příslušné agendy.
  Tip: máte-li více upravených tiskových formulářů nemusíte je dávat do složky agendy, ale můžete je vložit do jedné složky. Například: \Setup\Upravy\Moduly\NazevNasiFirmy\Tiskove_formulare
 • Spusťte Vario, tiskový formulář se nainstaluje.
  Pozor: Aktualizace Varia vám při tom může přepsat bez varování vaše zdrojové kódy! Instalaci proto testuje jinde než vyvíjíte a hlavně: zálohujte, zálohujte, zálohujte!
 • Aktualizace: nový (upravený) soubor .mda a .manifest.xml zkopírujte do složky ...Setup\Upravy\...\Tiskove_formulare. Spusťte Vario, změny se vyhledají a nainstalují se změněné soubory.