Formulář Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

Obsah:

Kdo a kdy podává hlášení

Hlášení bude podávat pouze plátce pojistného na důchodové spoření (zaměstnavatel), který má zaměstnance – účastníky důchodového spoření

 • Hlášení k záloze na pojistné se podává v termínu do 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce spolu s platbou (viz novela § 137/1 DŘ – změna v zč.č 458/2011 Sb., účinnost posunutá ST č. 693).

Shrňme si účel hlášení k záloze na pojistné:

 1. tvrzené zálohy budou na základě hlášení samovyměřeny dle § 22 odst. 1 ZPDS,
 2. vyčíslí se v něm výše pojistného připadající na jednotlivé poplatníky – individualizace,
 3. podklad pro kontrolu (zjištění nedoplatku nebo přeplatku),
 4. podklad pro převod penzijním společnostem.

Hlášení (i následné) se podává vždy elektronicky dle vzoru vydaného tiskopisu:

 • na elektronickou adresu,
 • ve stanoveném formátu dle § 72/3 DŘ (v xml),
 • správci pojistného místně příslušnému plátci…,
  • …tzn. podle sídla či místa pobytu v souladu s § 13 odst. DŘ,
  • v případě plátcovy pokladny je místní příslušnost v § 21/2 ĎR.
Typy hlášení Popis
R Řádné
N Následné
X K doměrku ze zákona

Opravné hlášení – § 19 odst. 2 ZPDS

Před uplynutím lhůty pro podání hlášení (řádného) může plátce pojistného nahradit již podané hlášení opravným hlášením – k předchozímu hlášení se dále nepřihlíží.

Je nutné rozlišovat hlášení opravné a hlášení následné (§ 20 ZPDS):

Opravné hlášení

 • je možné jej učinit pouze ve lhůtě pro podání řádného hlášení.
 • je to právo a nikoli povinnost
 • k původnímu se poté nepřihlíží.

Následné hlášení

 • je podané po lhůtě pro podání řádného hlášení.
 • Následná oprava, resp. doplnění hlášení má za následek změnu poslední známé zálohy (§ 21 ZPDS), a to jak na zálohu vyšší, tak i nižší.
 • Jde o povinnost jakmile plátce zjistí, že výše poslední známé zálohy je nesprávná (tj. vždy).

Spuštění tisku v agendě Mzdy

 • V agendě Mzdy spustíte tiskové výstupy a ve složce Důchodové spoření zvolíte Hlášení k záloze na pojistné.
 • Objeví se okno Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření.
 • Zde je možné zvolit Období a typ hlášení. Při prvním spuštění se dá vybrat buď Řádné nebo Následné. Teprve až při opakovaném spuštění průvodce jsou zpřístupněné typy Opravné a Vybrat uložené.
 • Po zvolení požadovaného období a typu klepnete na tlačítko Další.

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 • Pokud se jedná o první spuštění tiskového formuláře (řádné hlášení), zobrazí se dialog Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření.

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 

 • Dialog Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření má 3 karty.
 • Na kartě Záhlaví a přílohy vyberete název finančního úřadu, automaticky se doplní jeho číslo.
 • Pak je nutné vyplnit údaje do pole Rodné číslo/DIČ, tj. DIČ bez začátečních písmen (zpravidla CZ).

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 

 • Na kartě 1. ODDÍL je možné doplnit údaje o firmě přes tlačítko <<Doplnit.
 • Pokud v čísle domu používáte jak popisné, tak orientační číslo, je nutné je ručně oddělit.
 • Doplňte ostatní údaje.

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 

 • Na kartě 2. ODDÍL jsou již údaje vyplněné ze spočítaných mezd.
 • Pokud se zobrazí údaje ve spodní tabulce Rozpis přeplatků...., je třeba případně ručně upravit DIČ plátce, pokud by se jednalo o přeplatek vzniklý u jiného plátce.
 • Po doplnění potřebných údajů klepněte na Uložit hlášení a pokračovat>

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 

 • Otevře se okno pro tisk nebo export přiznání, ve kterém jsou možnosti:
  • CheckBox - Zatržítko Vytisknout hlášení – zobrazí se tiskový formulář s názvem Soupis částek důchodového spoření.
  • CheckBox - Zatržítko Odeslat Hlášení prostřednictvím portálu EPO – vytvoří a uloží xml soubor a otevře doplněk Elektronická podání, jehož prostřednictvím bude xml soubor odeslán. Před prvním odesláním si vyplňte údaje u typů „PDS Hlášení k záloze” a „PDS Následné hlášení k záloze” na kartě EPO.
  • CheckBox - Zatržítko Nová zpráva do datových schránek.
  • CheckBox - Zatržítko Vytvořit xml soubor pro podání portálem EPO nebo datovou schránkou – vytvoří a uloží xml soubor, k jehož odeslání může uživatel zvolit buď portál EPO nebo datovou schránku.
 • Tisk nebo export zahájíte tlačítkem Dokončit

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 

 • Při opakovaném spuštění Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření jsou „doplňované” údaje uloženy a lze je samozřejmě dle potřeby měnit (oprávněné osoby, změny sídla apod.).
 • V prvním kroku tisku se nabídnou již uložená podání, z kterých lze vybírat v případě, že požadujete odeslat Opravné hlášení, případně Následné hlášení. V případě potřeby se dají odstranit prostřednictvím textového tlačítka Smazat uložené…

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 

 • V druhém kroku na kartě 2.ODDÍL lze v tabulkách editovat údaje.
 • Jakmile údaje změníte a použijete tlačítko Uložit hlášení a pokračovat zobrazí se upozornění:

Aktuální podání se liší od uloženého

 

 • Záleží na vás, kterou možnost Adjudication vyberete. Vše se samozřejmě odvíjí od termínu, v němž bude hlášení spuštěno. Tzn., že musíte posoudit, zda se bude jednat o vystavení nového řádného hlášení nebo opravného hlášení, případně následného hlášení.

 

V modulu Mzdy je k dispozici tiskový formulář Důchodové spoření vyúčtování. Poprvé bude možné jej použít 3 měsíce po skončení roku, v němž vznikla účast na důchodovém spoření. 

 

Související dokumenty