Import pracovních rozvrhů XLS

 

Video návod provede kompletním postupem zadání nového pracovníka v agendě Personalistika.

 

Odkaz na dokumentaci:

https://uzivatele.vario.cz/dokumentace/pro-uzivatele/moduly/mzdy/agenda-personalistika/zalozeni-noveho-pracovnika